Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2022

Spillning
Av Sofia Anner,

Spillning
Av Sofia Anner,

Spillning
Av Sofia Anner,

Spillning
Av Sofia Anner,

Spillning
Av Sofia Anner,

Spillning
Av Sofia Anner,

Spillning
Av Sofia Anner,

2022

Spillning
Av Sofia Anner,

23/09 – 22/10, 2022

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Spillning är spår och efterlämningar, det är flytande färgfält kombinerat med blyerts och kol. Grupperingar, avstånd, tomhet, gränslöshet, rörelse och kontakt utforskas i formernas inbördes relationer. Det finns en fascination för att streck inte luras, man ser med vilken tonalitet eller energi dom har kommit till. Tillsammans har dessa fyrtio verk vuxit till ett vokabulär av uttryck som ger en ingång till Sofias abstrakta värld.

Spillning är Sofia Anners första större utställning som undersöker meningslösheten och meningsfullheten i skapandet. Spillning refererar både till spontaniteten i uttrycket när något händer utan aktiv inverkan men också till själslig och konstnärlig förstoppning som släpper genom att möta meningslöshet som i sin tur skapar mening.

Spillning är en serie om fyrtio verk i formatet 45 x 45 cm, målade i blandteknik. De har skapats under perioden 2018-2022.