Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2023

Spekulativa juntan
Av Mariana Suikkanen Gomes ▪️Anna Kinbom ▪️ Maria Stiernborg ▪️Kajsa Wadhia,

Spekulativa juntan
Av Mariana Suikkanen Gomes ▪️Anna Kinbom ▪️ Maria Stiernborg ▪️Kajsa Wadhia,

Spekulativa juntan
Av Mariana Suikkanen Gomes ▪️Anna Kinbom ▪️ Maria Stiernborg ▪️Kajsa Wadhia,

Spekulativa juntan
Av Mariana Suikkanen Gomes ▪️Anna Kinbom ▪️ Maria Stiernborg ▪️Kajsa Wadhia,

Spekulativa juntan
Av Mariana Suikkanen Gomes ▪️Anna Kinbom ▪️ Maria Stiernborg ▪️Kajsa Wadhia,

Spekulativa juntan
Av Mariana Suikkanen Gomes ▪️Anna Kinbom ▪️ Maria Stiernborg ▪️Kajsa Wadhia,

Spekulativa juntan
Av Mariana Suikkanen Gomes ▪️Anna Kinbom ▪️ Maria Stiernborg ▪️Kajsa Wadhia,

2023

Spekulativa juntan
Av Mariana Suikkanen Gomes ▪️Anna Kinbom ▪️ Maria Stiernborg ▪️Kajsa Wadhia,

03/02 – 11/03, 2023

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Vernissage fredag 3 februari! Kl 15-17 Spekulativa juntan har högläsning i sin installation. Utställningen har öppet 12-18 vernissagedagen.

Projektet är ett dialogbaserat konstverk initierat av konstnärerna Mariana Suikkanen Gomes, Anna Kinbom, Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia och utgår ifrån idén om en bokcirkel. Under vernissaget på Portal i Södertälje konsthall läser medlemmarna högt ur litteratur med tema spekulativ feminism och sci-fi, samtidigt som de, tillsammans med besökare, väver vidare på en installation av rockringar. Gruppen har vävt på rockringarna tillsammans med studenter från Konstfack, barn i konsthallens öppna verkstad och på konstkollo i Mölnbo där de gjorde en kupol av ringarna. Tack alla som medverkat till installationen och välkomna att väva vidare, läsa och lyssna tillsammans!

Under utställningen kommer böcker sammanställda av Spekulativa juntan att finnas i kupolen. Besökare är välkomna att läsa ur böckerna på plats i installationen själva och gärna för varandra.