Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2023

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

2023

Reorientations
Av aghili/karlsson,

30/08 – 09/09, 2023

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Reorientations är en performanceserie av konstnärsduon aghili/karlsson. I dialog med den queera och postkoloniala filosofen Sara Ahmeds idéer om orienteringspunkter, skapas situationer och rumsliga gemensamheter som orienterar oss bort från rådande hierarkiska (och våldsamma) interaktioner. I samarbete med den amerikanska stadsplaneraren Jess Myers, formuleras förutsättningar för samtal och konstnärligt arbete kring begreppet regional solidaritet” som står i opposition till dikotomin stad-land. Reorientations har sin utgångspunkt i det offentliga rummet på landsbygden i Södertälje kommun och är starten på ett tematiskt konstnärsdrivet residensprogram. Fyra konstnärer från Sverige, Sápmi, Libanon och Mexico som intresserar sig för frågor som dekolonialitet, odling och rituella performativa praktiker bjuds in till ett residens i aghili/karlssons trädgård och ateljé. Under residenstiden möter konstnärerna bl a odlare, konstnärer, botanister och boende i Södertälje kommun och arbetar med en helande ritual som utgår ifrån platsen. Ritualen förs sedan till ett bord, skapat av aghili/karlsson och placerat i offentliga rummet, där ett performativt samtal äger rum mellan residenskonstnären och inbjudna gäster. 

De inbjudna konstnärerna är:
Cecilia Germain
Dima Mabsout
Timimie Märak
Vreni Michelini Castillo 

aghili/karlsson (Nasim Aghili och Björn Karlsson är en konstnärsduo som arbetar med olika former av deltagande praktiker och offentliga verk. Deras arbete utgår ofta från erfarenheter och manifestationer av exil och marginalisering och fokuserar därför på konstens potential att skapa sörjbarhet och helande, inte sällan genom kollektiva ritualer. Reorientations är en fortsättning på duons verk Safaren performance-serie som kretsar kring utopiska verkligheter och som tar inbjudna gäster och deltagare med på en resa från centrala Stockholm till duons ateljé på landsbygden utanför Södertälje. 

Reorientations görs med stöd från från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting och i samarbete med Södertälje konsthall. 

 Video, 360, interaktiv navigeringsskärm

Dima Mabsout / Reorientations

Medverkande: Dima Mabsout, Sarasvati Shrestha, Rami Khoury, Nasim Aghili, Björn Karlsson

Runt bordet, placerat i tallskogen i Tullgarns naturreservat, sitter Dima Mabsout med gäster. De har tillsammans vandrat hit med med mossan, träden, kameran och Sara Ahmed som orienteringspunkter. Dima börjar samtalet genom att fråga hur de medverkande använder sin konstnärliga praktik, sål som personliga erfarenheter, som orienteringsmekanism i relation till migration, ens relation till jord och land samt landsbygd/urbanism.

Cecilia Germain / Reorientations

Medverkande: Cecilia Germain, Otilia Björndahl Joao, Sarasvati Shrestha, Nasim Aghili

Samtalet mellan Cecilia Germain och hennes inbjudna gäster inleds med en ritual, av Cecilia kallad A Collective Afrofuturistic Libation. Cecilia planterar fyra (Vinca minor) i jorden bredvid bordet, placerat vid utkanten av skogsdungen bredvid aghili/karlssons trädgård. För Cecilia fungerar denna växt som symbol och vägledning i förståelsen av en mångfacetterad historia och svart arv, som kretsar kring överlevnad och respektfull symbios med växtligheter. Efter ritualen fortsätter en konversation som berör frågor kring hur en relaterar till jord/land i diaspora genom odling som praktik.

Timimie Gassko Märak / Reorientations

Medverkande: Timimie Gassko Märak, Pussel Akatåps, Moa Johansson, Nasim Aghili

Vad är det bästa med din queerhet? Så börjar samtalet mellan Timimie Gassko Märak och hens inbjudna gäster. Runt bordet som är placerat i en gräsdunge strax intill havet i Yttereneby naturreservat, görs en kafferitual och duojdi-hang out. Samtalet mellan de fyra medverkande centrerar deras queerhet – speciellt i relation till ens identitet som multi-minoritet och/eller att ha uppvuxit upp på landsbygden – har och fortsätter att uttryckas på olika sätt genom kläder, hantverk och communities.

Vreni Michelini Castillo / Reorientations

Medverkande: Vreni Michelini Castillo, Rossana Mercado-Rojas, Nasim Aghili, Björn Karlsson

Vreni Michelini Castillo bjuder in sina gäster till bordet, den här gången placerat på en åker i Hölö. Samtalet utgår ifrån frågor kring de medverkandes relationer till ritualer, kollektiva firanden och  och kolonialismens historiska och samtida våld och påverkan på både vardag och andliga landskap. Konversationen avslutas med att Vreni framför ett ljudperformance med ljudupptagningar som hen gjort under sin residensvecka. Verket består utav fältinspelningar av landskapen kring Järna/Södertälje, delar av aghili/karlssons vinylsamling och citat från böcker som fångar de tematiska strömningarna i projektet.