Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2019

När man ritar hästar
Av Håkan Wennström,

När man ritar hästar
Av Håkan Wennström,

När man ritar hästar
Av Håkan Wennström,

När man ritar hästar
Av Håkan Wennström,

När man ritar hästar
Av Håkan Wennström,

När man ritar hästar
Av Håkan Wennström,

När man ritar hästar
Av Håkan Wennström,

2019

När man ritar hästar
Av Håkan Wennström,

Teckning med en häst

18/05 – 08/09, 2019

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Håkan Wennström tecknar hästar. Han tecknar och målar också kyrkogårdar, älgar, ambulanser, polisbilar och hundar som rastas. 

I samband med en allvarlig sjukdom blir Håkan Wennström inlagd på sjukhus och han har snart förvandlat sitt sjukhusrum till ateljé. Från sängen uppe på Karolinska sjukhusets sjätte våning betraktar Håkan det liv som pågår utanför hans fönster och fäster det på papper. Det blir blyertsteckningar och akvareller. Det blir också en bok. Boken ”Tombstone Blues” tecknar sjukdomsförloppet med samma lätta drag som penseln använder i akvarellerna. I Håkans texter flödar livet med alla sina trivialiteter, hågkomster och livets underbara skörhet. Den som har upplevt en svår livskris kan förundras över Håkans förmåga att faktiskt kunna dokumentera det han är med om – medan det pågår. Att dessutom göra det med saklighet, enkelhet och värme är naturligtvis ännu svårare. Detta lyckas Håkan Wennström med i både ord och bild. 

I Södertälje konsthalls lilla utställningsrum Portal visas blyersteckningar och akvareller, samt den animerade filmen ”När vi dör”.
Text: Joanna Sandell, chef Södertälje konsthall