Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2024

Mitt inre, mitt yttre, mitt hem
Av Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola, Agnes Hjalmarsson,

Mitt inre, mitt yttre, mitt hem
Av Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola, Agnes Hjalmarsson,

Mitt inre, mitt yttre, mitt hem
Av Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola, Agnes Hjalmarsson,

Mitt inre, mitt yttre, mitt hem
Av Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola, Agnes Hjalmarsson,

Mitt inre, mitt yttre, mitt hem
Av Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola, Agnes Hjalmarsson,

Mitt inre, mitt yttre, mitt hem
Av Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola, Agnes Hjalmarsson,

Mitt inre, mitt yttre, mitt hem
Av Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola, Agnes Hjalmarsson,

2024

Mitt inre, mitt yttre, mitt hem
Av Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola, Agnes Hjalmarsson,

24/08 – 29/09, 2024

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Obscura presenterar utställningen “Mitt inre, mitt yttre, mitt hem”, en mångfacetterad utforskning av hemmet, inte bara som en fysisk plats utan även som en djupt personlig och emotionell sfär. Utställningen samlar verk av tre konstnärer som dyker in i komplexa lager av känslor, minnen och relationer som formar vår uppfattning om hemmet.

Genom hemmets mångsidighet utforskar konstnärerna Stefania Sir Rjeb, Jimmy Rahkola och Agnes Hjalmarsson hemmet som en plats för sårbarhet och intimitet, men även individuella teman som identitet, kärlek och sorgeprocesser. Agnes Hjalmarsson visar med en avskalad palett i serien “My Muse”, målningar som avbildar hennes partner. En hyllning till kärleken, till det vardagliga livet och dess små under som kan ske i ett konstnärspar trånga etta i Malmö. I kontrast visar Stefania Sir Rjeb surrealistiska målningar som undersöker mellanförskapet och att aldrig tillhöra rummet man befinner sig i. Jimmy Rahkola är poet och fotograf. Genom hans projekt “163hewrote” förmedlar han de svårigheter och dess baksidor som existerar i eftersatta områden. Med fokus på Tensta som område, möter vi personlig och känslosam poesi.

Med “Mitt inre, mitt yttre, mitt hem” hoppas vi erbjuda en tankeväckande och emotionellt resonant upplevelse som belyser de djupgående band vi har till konceptet av ett hem.

OBSCURA
Daniella, Felicia och Patipan

Om OBSCURA ART
Obscura Art är en grupp curatorer bestående av Daniella Maraui, kulturvetare med inriktning mot antropologi, Patipan Bunpuckdee Fjällid, kulturvetare med inriktning mot modevetenskap, och Felicia Troedsson Friberg, som har en master inom arkitektur. Tillsammans utforskar vi det dolda och komplexa inom konst och kultur genom att skapa utrymme för nya samtal och presentera verk som utmanar betraktarens förståelse av världen.

Bild: Jimmy Rahkola

Bild: Stefania Sir Rjeb

Bild: Agnes Hjalmarsson