Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2023

Konst Detox
Grupputställning

Konst Detox
Grupputställning

Konst Detox
Grupputställning

Konst Detox
Grupputställning

Konst Detox
Grupputställning

Konst Detox
Grupputställning

Konst Detox
Grupputställning

2023

Konst Detox
Grupputställning

26/05 – 01/07, 2023

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Konst detox är ett nätverk för personer som rasifieras som icke-vita i konstbranschen i Sverige. Det är konstnärer, curatorer, pedagoger, kulturarbetare och producenter verksamma inom konstfältet. Nätverket har varit aktivt sedan 2019 och har i dagsläget över 300 medlemmar runt om i Sverige.

Tillsammans har konst detox skapat ett rum för vila, ett rum att dela kunskap på och ett utrymme för att inspirera varandra till förändring. I det här rummet bjuder vi in dig att ta del av konsten skapad av medlemmarna, lyssna på konst detox podcast eller läsa en bok ur konst detox referenslista.

För konst detox:
Sissela Nordling Blanco, Paloma Madrid, Ailin Mirlashari,Sarasvati Shrestha, Brenda El Rayes, Tony Karlsson Savci, Gülbeden Kulbay, Rana Kadry, Isabel Rozada, Nicole Charro, Paula Urbano, Sarah Nakiito, Sepidar Hosseini, Camila Manuelsdotter Pino.

Pdf