Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2021

Diaspora Letters
Av Ricard Estay, Nicolás Wormull,

Diaspora Letters
Av Ricard Estay, Nicolás Wormull,

Diaspora Letters
Av Ricard Estay, Nicolás Wormull,

Diaspora Letters
Av Ricard Estay, Nicolás Wormull,

Diaspora Letters
Av Ricard Estay, Nicolás Wormull,

Diaspora Letters
Av Ricard Estay, Nicolás Wormull,

Diaspora Letters
Av Ricard Estay, Nicolás Wormull,

2021

Diaspora Letters
Av Ricard Estay, Nicolás Wormull,

Portal R Estay

20/08 – 11/09, 2021

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Utställningen är öppen 20.8 – 11.9 to, fre, 12-18, lö kl 12-16

En kväll skickas en handfull bilder mellan två parter och två platser. Båda är införstådda i vad dessa platser har att erbjuda och har nära relationer till dem. Mottagaren förstår först inte vad det är frågan om, men märker snart att bilderna berättar något och att meddelandet är riktat specifikt till honom. Denne inser att det inte finns några alternativ förutom att svara, och en fullskalig brevväxling är snart igång.

Diaspora Letters är ett visuellt samtal mellan fotograferna och konstnärerna Nicolás Wormull f. 1977, baserad i Chile och Ricard Estay f.1985, baserad i Stockholm, Sverige.

Samtalet inleddes i samband med protesterna i Chile 2019 helt utan ord, där bilderna som de skickade till varandra fick tala. I två parallella dagböcker som demokratiskt samlas i Diaspora Letters får åskådaren ta del av en feberdröms liknande resa.

En intim mikro-makro dialog som troligen pågått längre än arbetet sträcker sig. Till synes längre än de två känt varandra. Kanske till och med i generationer. Från en diaspora till en annan. Denna utställning är en inblick i hur samtalet har gått under de två år som dessa individer hade en konversation. Vad pratade de om egentligen? Och vad säger samtalet om de två världarna under denna tid?