Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2022

Bilder från Bårstabergen
Av Cecilia Valdés,

Bilder från Bårstabergen
Av Cecilia Valdés,

Bilder från Bårstabergen
Av Cecilia Valdés,

Bilder från Bårstabergen
Av Cecilia Valdés,

Bilder från Bårstabergen
Av Cecilia Valdés,

Bilder från Bårstabergen
Av Cecilia Valdés,

Bilder från Bårstabergen
Av Cecilia Valdés,

2022

Bilder från Bårstabergen
Av Cecilia Valdés,

08/06 – 02/07, 2022

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Invigning onsdag 8 juni kl 12.15 med Elof Hansjons (S) och Cecilia Valdés.

Cecilia Valdés har överfört teckningar till arpilleras, en collageteknik där textila material blandas. Teckningarna är skapade av barn i åldrarna 3-15 år från Bårstabergen. Bårstabergens Hyresgästförening satsar på barnaktiviteter i projektet Trivselvärdar som startade 2010.

Kultur är ett sätt för barnen att uppskatta miljön i bostadsområdet. En gång i veckan kommer barnen till Hyresgästföreningens lokal och ritar, målar, pysslar, spelar teater, leker och planterar blommor. Barnen diskuterar också de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, brandsäkerhet, pratar om olika nobelpristagare och har en dialog med lokala politiker för att bostadsområdet skall bli tryggare.
I maj ordnas Bårstabergens dag, en fest för alla. Detta bidrar till gemenskap och god boendemiljö. Om barnen trivs och engagerar sig i sitt bostadsområde påverkar detta både barn och vuxna på ett positivt sätt. Med denna utställning vill vi visa det frivilliga engagemanget för Bårstabergens bästa samt väcka intresse hos politiker att satsa mer på Bårstabergen. Textilierna har tidigare visats på ICA Orren, tack vare dess generösa ägare, och har uppskattats mycket av kunderna.