Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2022

Assyriska föreningen 50 år
Grupputställning

Assyriska föreningen 50 år
Grupputställning

Assyriska föreningen 50 år
Grupputställning

Assyriska föreningen 50 år
Grupputställning

Assyriska föreningen 50 år
Grupputställning

Assyriska föreningen 50 år
Grupputställning

Assyriska föreningen 50 år
Grupputställning

2022

Assyriska föreningen 50 år
Grupputställning

26/10 – 12/11, 2022

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

I år firar Assyriska föreningen sitt 50 årsjubileum med bland annat en utställning i Portal på Södertälje konsthall!

2021 var egentligen Assyriska föreningens 50 årsjubileum men firandet fick skjutas fram på grund av pandemin. Assyriska föreningen visar hantverk skapade av de aktiva kvinnorna i föreningen. Vi får ta del av tyger, broderier och andra utsmyckningar som berättar om den assyriska historien och kulturen.