Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2019

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

2019

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

Demonstration

02/10 – 02/02, 2020

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut.

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power, Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje presenterar den chilenska konstnären och aktivisten Cecilia Valdés (född 1941 i Viña del Mar, Chile) arbete med så kallade ”arpilleras”, textila konstverk skapade av kvinnor i en till synes naivistisk stil, som dock är starkt laddade med både sociala och politiska budskap.

Öppet: tisdag-fredag 12-18, lördag 11-15, söndag 12-16.

Valdés, som tvingades i exil ifrån sitt hemland av politiska skäl, kom till Sverige 1976. I sin nya hemstad Södertälje fortsatte kampen emot Pinochets diktatur genom bildandet av kvinnogruppen ”Salvador Allendekommitténs ateljé”. Genom att sy och visa upp sina arpilleras spred gruppen information om situationen i Chile, samtidigt som ateljén kom att fungera som en stödgrupp för de kvinnor som nu befann sig i exil i främmande land. Utställningen visar arpilleras skapade av ”Salvador Allendekommitténs ateljé” och följer gruppens arbete fram till början av 1990-talet då situationen i Chile började lätta och Cecilia Valdés fick möjlighet att donera en del av ateljéns arbete till det nyöppnade Salvador Allendemuseet i Santiago.