Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2019

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

2019

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power
— Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje 
Av Cecilia Valdés,

Demonstration

02/10 – 02/02, 2020

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

ARPILLERAS – poder SUAVE/SOFT power, Cecilia Valdés och Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje presenterar den chilenska konstnären och aktivisten Cecilia Valdés (född 1941 i Viña del Mar, Chile) arbete med så kallade ”arpilleras”, textila konstverk skapade av kvinnor i en till synes naivistisk stil, som dock är starkt laddade med både sociala och politiska budskap.

Öppet: tisdag-fredag 12-18, lördag 11-15, söndag 12-16.

Valdés, som tvingades i exil ifrån sitt hemland av politiska skäl, kom till Sverige 1976. I sin nya hemstad Södertälje fortsatte kampen emot Pinochets diktatur genom bildandet av kvinnogruppen ”Salvador Allendekommitténs ateljé”. Genom att sy och visa upp sina arpilleras spred gruppen information om situationen i Chile, samtidigt som ateljén kom att fungera som en stödgrupp för de kvinnor som nu befann sig i exil i främmande land. Utställningen visar arpilleras skapade av ”Salvador Allendekommitténs ateljé” och följer gruppens arbete fram till början av 1990-talet då situationen i Chile började lätta och Cecilia Valdés fick möjlighet att donera en del av ateljéns arbete till det nyöppnade Salvador Allendemuseet i Santiago.