Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Galaxen

2021

Konstkollo i Järna sommaren 2021
Grupputställning

Konstkollo i Järna sommaren 2021
Grupputställning

Konstkollo i Järna sommaren 2021
Grupputställning

Konstkollo i Järna sommaren 2021
Grupputställning

Konstkollo i Järna sommaren 2021
Grupputställning

Konstkollo i Järna sommaren 2021
Grupputställning

Konstkollo i Järna sommaren 2021
Grupputställning

Galaxen för barn och unga

2021

Konstkollo i Järna sommaren 2021
Grupputställning

21/06 – 24/06, 2021

Konstkollo är för dig som vill prova olika tekniker och idéer utifrån tanken att vara i närhet med naturen och platsen. Vi lär oss om skulpturer, land-art, installationer och nya sätt att skapa konst, både enskilt och tillsammans! Vi arbetar med färg, form, trä, papper samt andra material som vi upptäcker!
Vi står för allt konstmaterial och fika under kollodagarna. Att vara med på konstkollo är gratis! Vi träffas kl 10-15 varje dag.

Ta med oömma kläder och vattenflaska!

4 olika Konstkollo på 3 olika platser i sommar!

Plats: Kyrkskolan, Hölö.
Ålder: Konstkollot är lämpligt för dig som är
8-16 år.
Max antal: 20 deltagare.
Tider: Måndag 21 juni – torsdag 24 juni 10-15

Plats: Järna centrum, (Plats meddelas)

Ålder: Konstkollot är lämpligt för dig som är
8-16 år.
Max antal: 20 deltagare.
Tider: Måndag 21 juni – torsdag 24 juni 10-15

Konstkollo är en del av kultur-och fritidskontoret, Södertälje kommun. Södertälje konsthall tillsammans med erfarna pedagoger och konstnärer erbjuder en kreativa veckor utomhus i vackra Hölö, Järna och Saltskog!
Anmälan till: Södertälje konsthall.
Anmälan senast: 12 juni.

Kostnad: Gratis