Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1970

Valand 1947 – 1955
— under ledning av Endre Nemes
Grupputställning

Valand 1947 – 1955
— under ledning av Endre Nemes
Grupputställning

Valand 1947 – 1955
— under ledning av Endre Nemes
Grupputställning

Valand 1947 – 1955
— under ledning av Endre Nemes
Grupputställning

Valand 1947 – 1955
— under ledning av Endre Nemes
Grupputställning

Valand 1947 – 1955
— under ledning av Endre Nemes
Grupputställning

Valand 1947 – 1955
— under ledning av Endre Nemes
Grupputställning

Utställningar

1970

Valand 1947 – 1955
— under ledning av Endre Nemes
Grupputställning

Omslag katalog

Ur arkivet, visades

13/06 – 30/08, 1970

Katalogens rubrik är en konstskola individualiteter, studier, aktiviteter under ett brytningsskede. VALAND 1947 – 1955. Skolans fullständiga namn var vid denna tid Göteborgs musei rit- och målarskola Valands konstskola.

Katalog omslag

Utställningen var producerad som grupparbete, vid seminariet för modern konst vid konsthistoriska institutionen i Lund. Publikationen (katalogen) tillkom som ett förarbete till utställningen under ledning av docent Sven Sandström.

Med utställningen ville man belysa ett skede under Valands historia då elever undervisats med ledning av konstnären/läraren Endre Nemes. Museichef Gustaf Hedén skriver i förordet ”Då utställningsplaneringen vid Göteborgs Konstmuseum givit möjlighet för ett övertagande av utställningen innan den upplöses, har det synts välmotiverat att få den visad också i Göteborg, där Valands konstskola under dessa år genomgick radikala förändringar med Endre Nemes som skolans lärare.”. I förordet tackas också Södertälje konsthalls intendent Ingvar Clason som varit kommissarie för utställningen.

Men en viss kritik från Södertälje konsthalls sida framgår genom ett brev till Ingrid Mesterton på Göteborgs konstmuseum. Av brevet framgår att man i Södertälje vill sätta fokus på de arbeten eleverna gjort vid tiden under ledning av Nemes. Ett stramare förhållningssätt till själva idén med utställningen. Tiden som elev, istället för senare med kanske mer framgångsrika eller intressantare verk av konstnärerna.

Utdrag ur brev från konsthallen: Även om Tage Törnings målningar är bra så har dom ju inget att göra med Valand under Endre Nemes. Inte heller Eric Törnings två målningar från senare år. Redan Bengt Olssons kollektion var betänklig i detta avseende och hade Trotzigs stora målning varit från elevtiden och den mindre ett prov på dagens måleri skulle det svarat bättre mot Lundensarnas intentioner. När jag ville göra utställningen bättre tänkte jag mindre på att göra den attraktivare men istället mera dokumentär och sann. Att inte en sådan ambition föresvävat alla är synd.

I katalogen framgår att utställningen visats på Skånska konstmuseum, Lund och Göteborgskonstmuseum. När utställningen kommer till Södertälje konsthall i juni 1970 önskar Eje Högestedt enligt brev, en breddning av grafikavdelningen. Han önskar ca 5 blad till försäljning av varje konstnär. Ingrid Mesterton uppmanar konstnärerna att lämna in eller skicka direkt till Södertälje konsthall.

Av de trettio representerade konstnärerna från Valand under Endre Nemes tid hittar vi endast en kvinna Denice Zetterqvist.

Konstnärer: Lennart Ason, Erland Brand, Rune Claesson, Leif Ericson, Sven-Erik Johansson, Valdemar Jordan, Leif Knudsen, Lennart Landqvist, Gunnar Larson, Bengt Lundin, Ralph Lundquist, Bertil Malmstedt, Acke Oldenburg, Bengt Olson, Bror Persson, Elmar Pilups, Ronald Reyman, Dennis Steen, Jan Stenvinkel, hardy Strid, Lars-Erik Ström, Staffan Tilander, Ulf Trotzig, Erik Törning, Tage Törning, Olle Waller, Denice Zetterqvist, Jörgen Zetterqvist, Olle Zetterqvist och Lennart Åsling.

Källor: Publikation/katalog, konsthallens arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson.

Brev från Göteborgs konstmuseum