Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1996

Unga romantiker
Grupputställning

Unga romantiker
Grupputställning

Unga romantiker
Grupputställning

Unga romantiker
Grupputställning

Unga romantiker
Grupputställning

Unga romantiker
Grupputställning

Unga romantiker
Grupputställning

Utställningar

1996

Unga romantiker
Grupputställning

Affischbild Unga Romantiker
Landskapsmåleri

Ur arkivet, visades

12/10 – 01/12, 1996

Anders Gudmundsson, Natalie Radina Holland, Sverre Koren Bjartnaes, Odd Nerdrum, Johan Patricny, Even Richardson och Christoffer Rådlund.

En utställning med sju konstnärer som valt att åter anknyta till den gamla klassiska romantiska traditionen. Företrädesvis visades oljemålningar, men även en del inslag av kolteckningar och etsningar. Förebilderna var stora 1600-talsmästare som Rembrandt, Caravaggio och Michelangelo. Inspiration hämtades också från 1800-talets romantiker från Dresden. Alla utställande konstnärer utom en var vid tiden verksamma i Oslo, och flera av dem tidigare elever till Odd Nedrum. En av konstnärerna Johan Patricny då 20 år gammal var född och bosatt i Södertälje. Utställningen på Södertälje konsthall där han bidrog med 6 oljemålningar blev hans debut. ”Johan Patricny bestämde sig tidigt för att lära sig måla klassiskt och sökte upp Odd Nedrum i Norge. Efter att ha lämnat prov på sin målarförmåga fick han besked att han var välkommen att bli elev.”.

Av Odd Nedrum visades målningen ”Aftenlendet” eller med den engelska titeln ”The Ultimate Sight”.

Källor:Katalog UNGA ROMANTIKER citat: Per Drougge, A.K.