Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2011

Totally Tactile
— Interaktiva skulpturer
Av Jan Niedojadlo,

Totally Tactile
— Interaktiva skulpturer
Av Jan Niedojadlo,

Totally Tactile
— Interaktiva skulpturer
Av Jan Niedojadlo,

Totally Tactile
— Interaktiva skulpturer
Av Jan Niedojadlo,

Totally Tactile
— Interaktiva skulpturer
Av Jan Niedojadlo,

Totally Tactile
— Interaktiva skulpturer
Av Jan Niedojadlo,

Totally Tactile
— Interaktiva skulpturer
Av Jan Niedojadlo,

Utställningar

2011

Totally Tactile
— Interaktiva skulpturer
Av Jan Niedojadlo,

Bild på skulptur
Totally Tactile

Ur arkivet, visades

20/08 – 10/10, 2011

Totally Tactile var den andra stora barn och ungdomssatsningen med konstnären Jan Niedojadlo, född 1965 i Llandovery, Wales, Storbritannien. År 2000 visades Sinnenas resa/journey of the senses. Sju stora organiska interaktiva skulpturer att krypa in i och utforska med sinnena. Utställningen blev mycket uppskattad båda av barn och vuxna, med över 10.000 besök. I Totally tactile visades tre stora interaktiva skulpturer Hands of good (2011) Liver (2005) och Shell (1998) samt två minder kapslar Slipper och Shell (2006). Skulpturerna är tillverkade av retur- och spillmaterial från framförallt petrokemisk industriell produktion. Varje skulptur med en öppning att locka in besökaren för att undersöka dess innehåll med kroppen och sinnena. Inuti fanns ljud, ljus, dofter och struktur av olika material att känna på. Skulpturerna är baserade på former hämtade från naturen. ”Inspirationen till sina arbeten hämtar Jan Niedojadlo bland annat i Hieronymus Boschs apokalyptiska visioner. Han anspelar starkt på emotionella föreställningar om det undermedvetna, vilket han förkroppsligar i märkliga organiska former.”

Konstnären kom själv till konsthallen för att bygga upp sina skapelser på plats. ”När du kryper in i en av mina skulpturer, kliver du ut från utställningsrummet. Du kliver nyfiket in i en underlig värld med subtila ljud.Väl inne vill jag få dig att känna dig unik, genom din egen känsla av förundran och upptäckten av de känslor som berörs.”.

Källor: Citat ur utställningsfoldern, A.K.

 

Totslly Tactile
Totslly Tactile
Totslly Tactile