Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2004

Tillfälligt museum
— från hällristning till hemlös
Av Leif Claesson, Susanne Berglind,

Tillfälligt museum
— från hällristning till hemlös
Av Leif Claesson, Susanne Berglind,

Tillfälligt museum
— från hällristning till hemlös
Av Leif Claesson, Susanne Berglind,

Tillfälligt museum
— från hällristning till hemlös
Av Leif Claesson, Susanne Berglind,

Tillfälligt museum
— från hällristning till hemlös
Av Leif Claesson, Susanne Berglind,

Tillfälligt museum
— från hällristning till hemlös
Av Leif Claesson, Susanne Berglind,

Tillfälligt museum
— från hällristning till hemlös
Av Leif Claesson, Susanne Berglind,

Utställningar

2004

Tillfälligt museum
— från hällristning till hemlös
Av Leif Claesson, Susanne Berglind,

Ur arkivet, visades

17/01 – 14/03, 2004

Susanne Berglind skildringar av förintelsen.
Leif Claesson: Fotografi ur ”Parken” och ”C/O” Konst i kommunens ägo.