Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2018

the future was at her fingertips
— digital ambivalence, cyborging and technofeminism
Av Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren, Choterina Freer,

the future was at her fingertips
— digital ambivalence, cyborging and technofeminism
Av Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren, Choterina Freer,

the future was at her fingertips
— digital ambivalence, cyborging and technofeminism
Av Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren, Choterina Freer,

the future was at her fingertips
— digital ambivalence, cyborging and technofeminism
Av Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren, Choterina Freer,

the future was at her fingertips
— digital ambivalence, cyborging and technofeminism
Av Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren, Choterina Freer,

the future was at her fingertips
— digital ambivalence, cyborging and technofeminism
Av Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren, Choterina Freer,

the future was at her fingertips
— digital ambivalence, cyborging and technofeminism
Av Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren, Choterina Freer,

Utställningar

2018

the future was at her fingertips
— digital ambivalence, cyborging and technofeminism
Av Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren, Choterina Freer,

Lila bild med collage av text

Ur arkivet, visades

09/06 – 25/08, 2018

0s+1s Collective utforskar tillsammans cyberfeminism och teknikhistoria ur feministiska perspektiv. På Södertälje konsthall visar de sitt gemensamma konstnärliga arbete tillsammans med sin research från de senaste 5 åren i en installation. Tillsammans utforskar kollektivet den tekniska historien ur feministiska perspektiv, anti-hierarkiska sätt att skapa konst i grupp samt cyberfeminismens förändrade villkor från 1980-talet till idag.

Installationen är ett samarbete mellan konstnärerna Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren (Sverige) och Choterina Freer (Storbritannien). Konsthallens besökare ges möjlighet att ta del av gruppens referenslitteratur, egenproducerade artiklar, videos, ljudverk och hemsidor.

Katalog finns här