Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1974

Stilleben & Rörelse
Grupputställning

Stilleben & Rörelse
Grupputställning

Stilleben & Rörelse
Grupputställning

Stilleben & Rörelse
Grupputställning

Stilleben & Rörelse
Grupputställning

Stilleben & Rörelse
Grupputställning

Stilleben & Rörelse
Grupputställning

Utställningar

1974

Stilleben & Rörelse
Grupputställning

målning

Ur arkivet, visades

16/03 – 07/04, 1974

Blått är den utpräglat himmelska färgen. I sitt djup frammanar den all vilas ursprung. När den sjunker mot svart får den en biklang av nästan omänsklig sorg. För denna sorg, oändligt djup, finns ingen tröst. När den blå färgen höjs till en ljusare valör – något den lämpar sig föga för – blir dess karaktär mer indifferent: likt en hög, molnfri himmel, fjärmar den sig från människan i likgiltighet. Ju ljusare det blå, desto klanglösare tills färgen övergår i en tigande stillhet: vitt. Musikaliskt liknar det ljusa blå flöjten och det mörka cellon. Djupnar den blå färgen ytterligare påminner den om den underbara tonen från en kontrabas. Och i det sista, mest högtidliga djupet blir det blå som den mäktiga klangen ur orgelns lägsta register.

Medverkande: Ronny Grip, Ulv Saxing, Valve Ziircher, Francisco Jose Blanco och Anita Prytz.

affisch

Den framtida dansen, jämställd med den moderna musiken och bildkonsten, kommer omedelbart att kunna ingå som det tredje elementet i scenkompositionen, den monumentala konstens första verk.

Scenkompositionen skall i huvudsak bestå av dessa tre element:

I.Musikalisk rörelse
2.Målerisk rörelse
3.Koreografisk rörelse.

Ronny Grip, född i Sverige. Fotograf, konstnär. Studerat vid Konstfackskolan 1966-1971. Medverkat i flera kollektivutställningar. Representerad i Nationalmuseum.

Ulv Saxing, född i Sverige. Tonsättare. Studerat vid Stockholms Musikskola. Gjort ljud och musik till föreställningar både i Sverige och utomlands.

Valve Ziircher, född i Coro, Venezuela 1951. Studier vid Balettakademien 1969-1973. Stockholms Teater Workshop 1967. Dansat med Sevda bl. a. i Köpenhamn och Norge. Dansat i Göteborg i Midnight Sun Show. Kandinsky. ”Om det andliga i konsten”.

Francisco Jose Blanco, född i Venezuela. Förverkligade studier i ”El Taller de Arte Libre”. Caracas 1958-1963. ”L’ecole des Beaux-Arts”, Paris 1965-1966. ”Kungl. Konsthögskolan” i Stockholm 1967-1968. Separat och samlingsutställningar i Venezuela, Colombia, Argentina, France, Sverige och Finland 1961-1974.

Anita Prytz, född i Sverige.
Studerat vid Grundskolan för konstnärlig utbildning, Konstfackskolan, Fetcos skola och Balettakademien.
Har medverkat i flera Teater-happenings i Frankrike och Sverige.

Material från Södertälje konsthalls arkiv.