Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2005

Sörmlandssalongen 2005
Grupputställning

Sörmlandssalongen 2005
Grupputställning

Sörmlandssalongen 2005
Grupputställning

Sörmlandssalongen 2005
Grupputställning

Sörmlandssalongen 2005
Grupputställning

Sörmlandssalongen 2005
Grupputställning

Sörmlandssalongen 2005
Grupputställning

Utställningar

2005

Sörmlandssalongen 2005
Grupputställning

Ur arkivet, visades

08/10 – 04/11, 2005

En jurybedömd utställning i samarbete med Södertälje Konstförening.