Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1973

Sommaren 1970
Av Gerhard Nordström, Jaques Zadig,

Sommaren 1970
Av Gerhard Nordström, Jaques Zadig,

Sommaren 1970
Av Gerhard Nordström, Jaques Zadig,

Sommaren 1970
Av Gerhard Nordström, Jaques Zadig,

Sommaren 1970
Av Gerhard Nordström, Jaques Zadig,

Sommaren 1970
Av Gerhard Nordström, Jaques Zadig,

Sommaren 1970
Av Gerhard Nordström, Jaques Zadig,

Utställningar

1973

Sommaren 1970
Av Gerhard Nordström, Jaques Zadig,

Ur arkivet, visades

24/03 – 08/04, 1973

En knapphändig bevarad dokumentering av denna utställning. I ett brev till kommunstyrelsen i Lund daterat den 15 mars 1973 frågar man om att få låna Jacques Zadigs målning ”Fireworks IV”. I brevet framgår vilken period utställningen blev av. Det finns ett handskrivet utkast till en utställningslista samt foto på en målning utan övrig information om konstnär och titel.

Källor: Södertälje konsthalls arkivmapp sammanställt av Anneli Karlsson.