Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1970

SKÅNE · NU
— nutida skånskt måleri
Grupputställning

SKÅNE · NU
— nutida skånskt måleri
Grupputställning

SKÅNE · NU
— nutida skånskt måleri
Grupputställning

SKÅNE · NU
— nutida skånskt måleri
Grupputställning

SKÅNE · NU
— nutida skånskt måleri
Grupputställning

SKÅNE · NU
— nutida skånskt måleri
Grupputställning

SKÅNE · NU
— nutida skånskt måleri
Grupputställning

Utställningar

1970

SKÅNE · NU
— nutida skånskt måleri
Grupputställning

Ur arkivet, visades

26/09 – 25/10, 1970

Det är med mycket stor tillfredsställelse som Södertälje konsthall kan öppna portarna för en stor redovisning av det aktuellaste inom måleriet i vår sydligaste provins. Skåne har länge varit en av tyngdpunkterna i svensk konsts geografi och rymmer innanför sina landskapsgränser många av landets allra duktigaste konstnärer. Det har inte varit någon lätt uppgift att bland dessa göra ett begränsat urval som skall ge en rättvis bild av det mångfacetterade nya skånska måleriet.

Närmare trettiotalet målare har hörsammat vår inbjudan och visar nu på Konsthallens väggar var och en sin version av SKÅNE – NU för att Södertäljeborna skall kunna bekanta sig med några av de väsentligaste tendenserna under det senaste, oerhört livaktiga decenniet.

INGVAR CLAESON
Amanuens

Några av de deltagande konstnärerna:
Karl-Einar Andersson, Bengt Böckman, Lennart Hall, Zoltan von Boér, Torsten Esbjörnsson, Bo Hultén, Holger Bäckström, Jörgen Fogelqvist, C.O Hultén.

Bilder: Kuriosa från samlingarna i Södertälje konsthalls utställningsarkiv, korrespondens, vykort och noteringar.

Bilder: Artiklar från pressarkivet, Södertälje konsthall.