Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2021

Silver Rights
— ett projekt av Elena Mazzi i dialog med Mauro Millán och Eduardo Molinari
Av Elena Mazzi,

Silver Rights
— ett projekt av Elena Mazzi i dialog med Mauro Millán och Eduardo Molinari
Av Elena Mazzi,

Silver Rights
— ett projekt av Elena Mazzi i dialog med Mauro Millán och Eduardo Molinari
Av Elena Mazzi,

Silver Rights
— ett projekt av Elena Mazzi i dialog med Mauro Millán och Eduardo Molinari
Av Elena Mazzi,

Silver Rights
— ett projekt av Elena Mazzi i dialog med Mauro Millán och Eduardo Molinari
Av Elena Mazzi,

Silver Rights
— ett projekt av Elena Mazzi i dialog med Mauro Millán och Eduardo Molinari
Av Elena Mazzi,

Silver Rights
— ett projekt av Elena Mazzi i dialog med Mauro Millán och Eduardo Molinari
Av Elena Mazzi,

Utställningar

2021

Silver Rights
— ett projekt av Elena Mazzi i dialog med Mauro Millán och Eduardo Molinari
Av Elena Mazzi,

Foto/Photo credits: Tiberio Sorvillo, 2021
Silver Rights

Ur arkivet, visades

20/08 – 02/10, 2021

Utställningen är öppen 20.8 – 2.10 to, fre, kl 12-18, lö kl 12-16
Silver Rights består av ett ljudverk som startar var 30.e min. För bästa upplevelse, påbörja ditt utställningsbesök varje hel eller halvtimme!
Ljudet är 22 min.

Utställningen är den andra kring konstnärens arbete i Patagonien som i flera år varit i centrum för Mapuchefolkets kamp för mark- och rättighetsfrågor. Den fokuserar på förfädernas relation till landet (mapu) och samhället, ett samband som urholkats och förnekats av koloniserande krafter som etablerat sig genom extraktivistiska metoder.(Processen att utvinna naturresurser från jorden för att sälja på världsmarknaden). Dessa metoder inkluderar kommersiella avtal mellan sydamerikanska regeringar och utländska multinationella företag, som italienska Benetton. En av utställningens utgångspunkter är respons på de berättelser kring Mapuchefolket som presenteras på Leleque Museum, ett nyöppnat antropologiskt museum, som byggts på mark som ägs av Benetton. I dessa berättelser presenteras Mapuchefolket som en utdöd kultur snarare än en levande och aktiv folkgrupp. Producerad i dialog med Mauro Millán, andlig Mapucheledare, aktivist och silversmed och argentinska konstnären Eduardo Molinari.

Curerad av: Emanuele Guidi och Joanna Sandell.

Bild ovan: Silver Rights (beskuren), Elena Mazzi med Eduardo Molinari. ©ar/ge kunst, Foto: Tiberio Sorvillo, 2021

Bilder nedan: Silver Rights, Elena Mazzi med Mauro Millán. Från utställningen. Foto: Södertälje konsthall.

The project is supported by the Italian Council (7th Edition, 2019) program to promote Italian contemporary art in the world by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture.