Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1972

Shinkichi Tajiri
Av Shinkichi Tajiri,

Shinkichi Tajiri
Av Shinkichi Tajiri,

Shinkichi Tajiri
Av Shinkichi Tajiri,

Shinkichi Tajiri
Av Shinkichi Tajiri,

Shinkichi Tajiri
Av Shinkichi Tajiri,

Shinkichi Tajiri
Av Shinkichi Tajiri,

Shinkichi Tajiri
Av Shinkichi Tajiri,

Utställningar

1972

Shinkichi Tajiri
Av Shinkichi Tajiri,

Ur arkivet, visades

15/01 – 13/02, 1972

”Here in Denmark we know Tajiri as an artist who speaks to us both softly and harshly; who in a single sculpture can sum up such conflicting qualities as the gentle and the dangerous. Poetry and agression sometimes go hand in hand, like an unusual brother and sister.”

Citat: Gunnar Jespersen ur katalogens förord: Tajiri illuminated light objects.

Utställningen på Södertälje konsthall invigdes söndagen 16 januari kl. 15.00, men redan dagen innan var publiken välkomna. I samband med utställningen som var producerad av Lunds konsthall uppkom ett litet detektivarbete. Utställningen hade varit på turné i Norden. Någonstans har tre av Tajiris skulpturer lyckats försvinna. Det upptäcks först vid återsändningen av verken till Tajiri i Holland, vid turnéns slut. Lunds konsthall skickar ut brev till alla berörda instanser och åtar sig att kostnadsfritt återställa återfunna och icke sålda skulpturer. ”Förhoppningsvis rör det sig om försäljning, som man i hastigheten glömt meddela oss.”. skriver Ingvar Svensson från Lunds konsthall. Hur det hela slutade finns inget dokumenterat i Södertälje konsthalls arkiv. Det finns en verkförteckning från Lunds konsthall från oktober 1971 som innefattar 57 konstverk.

I arkivet finns också en självbiografisk, mycket vacker och personlig vikkatalog ”A brief account of events since 1923”. Den är handskriven och inflikad med bilder ur släktalbum, med berättelsen på framsidan, och konstfoton på baksidan. Trycket är rött, underskriften Tajiri 1969.

Några rader ur hans tidiga liv: Tajiris föräldrar var båda födda i Japan och träffade varandra i USA. Hans far tillhörde den sista i ledet av japanska samurajer. Tajiri föddes som amerikansk medborgare. Uppväxten i Watts, Los Angeles var hård och fattig. Han började arbeta redan som fyraåring med att sälja saker, b.l.a korv och skor. Han sopade även trottoarer. Vid åtta årsålder började han arbeta för en japansk häxdoktor som b.l.a. tillverkade magisk pomada i familjens badkar. Tiden var efter första världskriget, under depressionen. Det gick vilt till på gatorna, olika ungdomsgäng bildades och Tajiri kom ofta i slagsmål. När han är femton flyttar familjen till San Diego nära mexikanska gränsen.

Det kom ett brev från Tajiri till konsthallens chef Eje Högestätt daterat 24 juni 1971. Brevet vittnar om en personlig sorg. Tajiri skriver:

 -I hope all goes well with you. Many many changes in my life since we last met. My wife died two years ago and since then I have been teaching at the academy in Berlin, two weeks per month.

Södertälje konsthall förfogar över ett ganska stort antal
svart-vita foton från Tajiris utställningar och offentliga verk.

Källor: Konsthallens arkivmapp, fri översättning engelska – svenska från Tajiris vikkatalog, text och sammanställning: Anneli Karlsson