Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2003

Relationer
Grupputställning

Relationer
Grupputställning

Relationer
Grupputställning

Relationer
Grupputställning

Relationer
Grupputställning

Relationer
Grupputställning

Relationer
Grupputställning

Utställningar

2003

Relationer
Grupputställning

Bild: Monica Englund, Fader 13×3.
Foto

Ur arkivet, visades

25/01 – 16/03, 2003

I denna utställning utforskade fem svenska konstnärer relationen till sina föräldrar. -Samhörigheten till föräldrarna är den starkaste bindning vi har till en annan människa skriver Kristina Möller i förordet. Valet av konstnärer och verk utgår från var och ens olikheter att närma sig ämnet. Konceptets brokiga innehåll är medvetet skapat.

Nils Ramhöj visade suggestiva porträttserier. Femton stora målningar i blandteknik. Serierna döpta till Far I-IX, Far X-XII, Far XIII-XIV, Far XV. Bilder av den åldrande fadern, sittandes stilla med knäppta händer.  Även Ola Nilsson undersökte relationen till fadern. Publiken kunde gå in i verket Far och son ett interaktivt konstverk i kojans form 2x2x5m. Därinne möttes betraktaren av tre fotografier på ljuslådefilm monterade på skivor av transparent plexiglas. Bilder av tre generationers händer på far och son. ”Armatur bakom plexiglaset. Armaturen är kopplad till en ljusorgel som styrs av de ljud besökaren åstadkommer: Ljud=flimrande ljus. Tystnad=mörker. Ljusorgeln har tre register: bas, mellan och diskant. Varje register är kopplad till en bild och regleras separat, vilket gör att varje bild har sin individuella ljussättning.”. I Monica Englunds fotografiska serie Adtendere (lat. sträcka sig mot) undersöktes relationen far-dotter. Jakten på en far, sökande efter närhet ”Likt en magiker för hon ner faderns porträtt i vattenfyllda glasflaskor. Till flugornas surr bleknar bilden sakta bort.”.  Gunilla Wihlborg visade ömsint Porträtt av en död mor, – av livet om dröm och verklighet. Ett verk som växte fram då Gunilla gick igenom moderns kvarlåtenskap. Moderns släkt historia, en svensk småbrukarfamilj. Ett arkiv över en svunnen tid som gav konstnären uppgiften ”… att skapa ett historiskt ”dokument” och teckna en bild av ett livsöde inom en samhällsklass som inte längre existerar, men som bildat ett fundament i 1900-talets samhällsbyggnader.”. Och till det, moderns korta dagboksanteckningar om väder och vind, ett 70-tal efterlämnade gamla skor. Kärleksfullt och jordnära. I Jeanette Franks film Ingeborg & Jeanette skildras relationen till modern med dokumentära och surrealistiska inslag. ”Kameran blir verktyget och spegeln som undersöker och frågar: ”Vem är jag? Ser du mig? Är vi lika? -Nej, svarar modern”.

Källa: Katalog citat: ur Kristina Möllers förord samt ur Gunilla Wihlborgs text. Sammanställt: Anneli Karlsson.