Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1972

Pat Berger, Michael Piper och Thorsten Thunberg
Grupputställning

Pat Berger, Michael Piper och Thorsten Thunberg
Grupputställning

Pat Berger, Michael Piper och Thorsten Thunberg
Grupputställning

Pat Berger, Michael Piper och Thorsten Thunberg
Grupputställning

Pat Berger, Michael Piper och Thorsten Thunberg
Grupputställning

Pat Berger, Michael Piper och Thorsten Thunberg
Grupputställning

Pat Berger, Michael Piper och Thorsten Thunberg
Grupputställning

Utställningar

1972

Pat Berger, Michael Piper och Thorsten Thunberg
Grupputställning

Ur arkivet, visades

18/11 – 03/12, 1972

I ett brev till konsthallens utställningsamanuens Ingvar Claeson undrar konstnären Pat Berger hur det har gått. Brevet är daterat den 30 december 1972, utställningen avslutades den tredje december. ”It is very difficult to be in another country and not to know what has taken place. What has happened to my work this time?” Hon ber om att få sina verk återsända till L.A. om det inte finns planer på att visa dem på något annat ställe.

Av den New York födda, L.A. baserade konstnären och bildläraren Pat Berger visades oljemålningar, akvareller och skulpturer. Både hennes måleri och bronsskulpturer fokuserade på människan. I katalogbladet beskriver Claeson hennes förhållningssätt till temat genom de olika materialen.

Människan i centrum gällde även för Michael Pipers skulpturer. I Sun Axelsson-Pipers text i katalogbladet kan man läsa:

Michael avbildar sitt långa möte med människan, medmänniskan, den andre, du som upplevs av mig, av mitt jag. Det är sällan en bestämd person. Det är en komprimerad, rik livserfarenhet som får ansikte, lånar sina drag av smärtan, skönheten, fulheten godheten, ondskan, kärleken och förstelningen.

Hans skulpturer skapades av olikfärgade marmorsorter. Även brons, smycken och kinetiska vattenskulpturer visades på konsthallen.

Thorsten Thunberg var medlem i Södertälje konstnärskrets från starten 1956 och var dess förste ordförande under femton år. Av honom visades ett ”bildplock 1960 – 72” med målningar och teckningar. Av de 51 utställda verken ingick tre i Södertälje kommuns konstsamling.

Källor: Södertälje konsthalls arkivmapp, Södertälje konstnärskrets hemsida, text och sammanställning, Anneli Karlsson.