Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2017

Tänk om jag hade en snabel
Av Owe Gustafson,

Tänk om jag hade en snabel
Av Owe Gustafson,

Tänk om jag hade en snabel
Av Owe Gustafson,

Tänk om jag hade en snabel
Av Owe Gustafson,

Tänk om jag hade en snabel
Av Owe Gustafson,

Tänk om jag hade en snabel
Av Owe Gustafson,

Tänk om jag hade en snabel
Av Owe Gustafson,

Utställningar

2017

Tänk om jag hade en snabel
Av Owe Gustafson,

Utställningsaffisch

Ur arkivet, visades

25/11 – 04/03, 2018

Owe Gustafson lever för att teckna. Att teckna är ett sätt att reflektera över sig själv och sin omvärld. Owe Gustafson föddes i Eskilstuna 1940 och började redan som 14-åring att teckna illustrationer till den lokala dagstidningen. Kort därpå började han att teckna bilder för film. Hans animationer till barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter gav honom en given plats i den svenska barnkulturens historia. Owe Gustafson har gjort så mycket mer. Hans tydliga men mångtydiga bildspråk har kommit till uttryck i måleri, grafik, grafisk formgivning, skulptur och böcker. Relationen mellan bild och text spelar en väsentlig roll i hans konstnärskap.

Utställningen Owe Gustafson – Tänk om jag hade en snabel i Södertälje konsthall presenterar verk ur hela Owe Gustafsons långa och breda konstnärskap. En del av utställningen fokuserar på animationerna till barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter och är interaktiv. Här kan barn 4–8 år, tillsammans med pedag eller annan vuxen på ett stimulerande sätt bekanta sig med alfabetet, ordskapande och siffror. Owes animerade djur från programmet garanterar upplevelser för många sinnen och inspirerar till läs- och skrivfrämjande aktiviteter. För de lite äldre barnen och tonåringarna kan förhållandet mellan bild och text utforskas med Owe Gustafsons illustrationer som utgångspunkt.

I samband med utställningen kan skola, förskola och fritidshem ta del av många spännande program och aktiviteter.

Välkomna till en interaktiv, läsfrämjande och identitetsskapande utställning!

Utställningen är producerad av Tomelilla konsthall i samarbete med Owe Gustafson.