Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2006

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Utställningar

2006

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Ur arkivet, visades

18/03 – 08/04, 2006

24 unga nordiska konstnärer från Island, Finland och Sverige.