Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2006

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Utställningar

2006

Nuevo Estocolmo
Grupputställning

Bild: Åsa Johansson.
Måleri

Ur arkivet, visades

18/03 – 08/04, 2006

NUEVO ESTOCOLMO var en i ledet av en serie utställningar med unga konstnärer från Sverige, Finland och Island. Ett samarbete mellan respektive länder med fem deltagare från varje land som medverkade i samtliga utställningar. Därpå bjöds tio extra konstnärer in från det land där nästkommande utställning ägt rum.

Titeln för Södertälje konsthalls utställning Nuevo Estocolmo syftade på Lasse Åbergs film Sällskapsresan. Namnet på det fiktiva hotell på Kanarieöarna som de svenska semesterfirarna befann sig på.

”Likheterna är oftast större än skillnaderna i de nordiska länderna. Med utgångspunkt från var namnet Nuevo Estocolmo härstammar från, kan man i vårt sammanhang tyda det som en önskan att ständigt längta hem. Utställningsserien är ett sätt, att på konstnärers initiativ, visa ett urval av intressanta konstnärskap i samma generation i olika skeenden av sina karriärer. Att visa en komplex heterogen utställning, inte bara utifrån olika nordiska nationaliteter utan också ifråga om förhållningssätt till utställningssituationer och konstnärlig verksamhet.”.

Konstnärer: Marja-leena Sillanpää, Robert Johansson, Erick Kvist, Per Nyström, Klara Lidén, Bo Pilo, Matti Kallioinen, Ulrika Jansson, Åsa Johansson, Carl Boutard, Hans Andersson, Sanna Gabrielsson, Mattias Åkerfeldt, Malin Ståhl, Gudmundur Thoroddsen, Sólveig Einarsdóttir, Ragnar Jónasson, Gudny Rúnarsdóttir, Rakel Gunnarsdóttir, Karri Kuoppala, Milja Viita, Timo Vaittinen, Markus Perälä och Marjaterttu Harri.

Källor: utställningskatalogen, citat: Kristina Möller. A.K.

Nuevo Estocolmo