Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1998

(N)evergreen
Av Gunilla Wihlborg,

(N)evergreen
Av Gunilla Wihlborg,

(N)evergreen
Av Gunilla Wihlborg,

(N)evergreen
Av Gunilla Wihlborg,

(N)evergreen
Av Gunilla Wihlborg,

(N)evergreen
Av Gunilla Wihlborg,

(N)evergreen
Av Gunilla Wihlborg,

Utställningar

1998

(N)evergreen
Av Gunilla Wihlborg,

Ur arkivet, visades

17/10 – 06/12, 1998

Barockinstallation av Gunilla Wihlborg samt en retrospektiv del.

(Ingår i programmet Stockholm-Europas kulturhuvudstad – 98)