Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2005

Mechkar
— ett tidsdokument över Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare.
Av Albin Biblom,

Mechkar
— ett tidsdokument över Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare.
Av Albin Biblom,

Mechkar
— ett tidsdokument över Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare.
Av Albin Biblom,

Mechkar
— ett tidsdokument över Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare.
Av Albin Biblom,

Mechkar
— ett tidsdokument över Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare.
Av Albin Biblom,

Mechkar
— ett tidsdokument över Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare.
Av Albin Biblom,

Mechkar
— ett tidsdokument över Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare.
Av Albin Biblom,

Utställningar

2005

Mechkar
— ett tidsdokument över Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare.
Av Albin Biblom,

Vernissagekort Mechkar

Ur arkivet, visades

05/02 – 06/03, 2005

Fotografier av fotografen Albin Biblom.
I kombination med:

 

Se: Södertälje

– staden, arkitekturen och boendet.

”En utställning som berör gammal som ung – följ med på en resa i Södertäljes dåtid, nutid och framtid”. Utställningen kompletterades med seminarier (Alltid på en måndag) samt olika aktiviteter under utställningsperioden. Uppbyggd av en projektgrupp utanför Utställningsavdelningen bestående av Sandra Vesterdahl, Anna Rex, Christer Andén, Torbjörn Neiman. Från Luna kulturhus har främst Maud Nilsson och Werner Näslund arbetat med utställningen.