Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2005

Manipulationer
Grupputställning

Manipulationer
Grupputställning

Manipulationer
Grupputställning

Manipulationer
Grupputställning

Manipulationer
Grupputställning

Manipulationer
Grupputställning

Manipulationer
Grupputställning

Utställningar

2005

Manipulationer
Grupputställning

Ur arkivet, visades

15/04 – 28/05, 2005

Konstverken visar olika företeelser, känslor och tillstånd. Gemensamt för konstnärerna är att de använt sig av manipulationen som metod. Det gemensamma temat i utställningen möjliggör diskussioner om såväl mentala som bildmässiga manipulationer.

Medverkande konstnärer: Helena Blomqvist, Susanna Hesselberg, Peter Johansson, Maria Miesenberger, Lars Siltberg och Christer Themptander.