Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1997

Konstbrus
Grupputställning

Konstbrus
Grupputställning

Konstbrus
Grupputställning

Konstbrus
Grupputställning

Konstbrus
Grupputställning

Konstbrus
Grupputställning

Konstbrus
Grupputställning

Utställningar

1997

Konstbrus
Grupputställning

Ur arkivet, visades

12/04 – 31/05, 1997

Videoinstallationer och screenings.