Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1979

Konst som omsorg
Av Annika Liljedahl, Ingela Johansson,

Konst som omsorg
Av Annika Liljedahl, Ingela Johansson,

Konst som omsorg
Av Annika Liljedahl, Ingela Johansson,

Konst som omsorg
Av Annika Liljedahl, Ingela Johansson,

Konst som omsorg
Av Annika Liljedahl, Ingela Johansson,

Konst som omsorg
Av Annika Liljedahl, Ingela Johansson,

Konst som omsorg
Av Annika Liljedahl, Ingela Johansson,

Utställningar

1979

Konst som omsorg
Av Annika Liljedahl, Ingela Johansson,

Dockporträtt

Ur arkivet, visades

29/09 – 28/10, 1979

”Sexualundervisning i samarbete med Vuxenskolan”. Konstnärerna Ingela Johansson och Annika Liljedahl har under hösten 1978 fungerat som handledare i sexualundervisning för en liten grupp utvecklingstörda ungdomar på Ansgariegården i Stockholm. Som utgångspunkt och hjälpmedel i undervisningen – där man bl. a velat ge eleverna en medvetenhet an den egna kroppen – har Ingela och Annika haft de stora dockor i naturlig storlek som de själva skapat. Under våren 1979 användes dockorna i dramaövningar och rollspel på ett dagcenter i Stockholm men då med vuxna elever i åldrarna 27-40 år. Där fungerade dockorna främst som ett medium att uttrycka känslor inför, avreagera sig på. Dockorna möttes av oerhört starka reaktioner bara genom sin närvaro. Med på utställningen finns dockorna och de teckningar och masker som eleverna gjort i anslutning till lektionerna på Ansgariegården.

Text: Ur katalog Konst som omsorg, producerad av Konstfrämjandet och Stockholms läns landsting.

Dockporträtt

Bild ovan: Porträtt av dockorna.
Bild nedan: Ingela och Annika har visat hur en förlossning går till.
Katalogomslag.
Foto: Mikael Jonsson

 

Dockor
Katalogomslag