Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1971

Kommunutställning
— Södertäljes historia
Grupputställning

Kommunutställning
— Södertäljes historia
Grupputställning

Kommunutställning
— Södertäljes historia
Grupputställning

Kommunutställning
— Södertäljes historia
Grupputställning

Kommunutställning
— Södertäljes historia
Grupputställning

Kommunutställning
— Södertäljes historia
Grupputställning

Kommunutställning
— Södertäljes historia
Grupputställning

Utställningar

1971

Kommunutställning
— Södertäljes historia
Grupputställning

Ur arkivet, visades

28/08 – 12/09, 1971

Den här utställningen följde på den utställning som visats i maj samma år Södertäljebilder – Lär känna din kommun! – samarbete med Torekällberget.

I kommunutställningen vill man belysa Södertäljes historia, Geografi och folkliv. Man samarbetar med stadsbiblioteket som gör ett urval av litteratur i ämnena.

”En viktig del i utställningen avser att på ett pedagogiskt sätt redovisa kommunens och förvaltningarnas organisation och verksamhet i stort” skriver utställningsamanuens Ingvar Claeson i ett brev till kommunalrådet den 5 augusti 1971.

Källor: konsthallens arkivmapp, Anneli Karlsson.