Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2023

Jag, han och Demeter
Av Tobias Sjöberg,

Jag, han och Demeter
Av Tobias Sjöberg,

Jag, han och Demeter
Av Tobias Sjöberg,

Jag, han och Demeter
Av Tobias Sjöberg,

Jag, han och Demeter
Av Tobias Sjöberg,

Jag, han och Demeter
Av Tobias Sjöberg,

Jag, han och Demeter
Av Tobias Sjöberg,

Utställningar

2023

Jag, han och Demeter
Av Tobias Sjöberg,

Ur arkivet, visades

10/05 – 13/05, 2023

Öppet: onsdag 10 maj kl 12-18, torsdag 11 maj kl 12-18, fredag 12 maj kl 12-18, lördag 13 maj kl 11-15.

Hur gör vi med någonting som är- så att det blir någonting? Världen kommer förändras.
Kan vi ta oss an det perspektivet, för att skapa någonting mer av det, till och med?

Tobias Sjöberg jobbar med måleri, teckning och form. Bild – oavsett uttryck. Bild är både blivande och bildande, från det tyska ordet bildung (något kan bli). Ellen Key pratar om att bildning är det som blir kvar efter att vi glömt allt det vi lärt oss. Sjöberg använder gärna material som är levande, som kan förändras och skifta form. Akvarell har något eget, det löser upp sig, och kan ändra karaktär beroende på hur det används i själva skapandet, men också beroende på hur det presenteras och i vilket ljus det sedan tas emot.

Platsen för inspiration för detta verk är Skillebyholm- mötesplats för biodynamisk odling i Hölö utanför Södertälje. I odlingen är det tydligt vad vi utvecklas ur, en stark inspiration till konstnärskapet. Odling betyder kultur och agrikultur betyder andlig odling. Genom handlingar kan inre värden framkallas, självkultivering. Vi behöver tänka om i vårt sätt att leva, det är en påminnelse att det finns någonting att hitta i var och en av oss- som gör skillnad. Jorden berör oss alla, vi kan inte separera oss från jorden.

 

Eyelander är ett projekt som för samman konstnärer i Stockholm i en diskussion om kulturarv och klimatförändringar. Dels är det en digital utställning som sprider sig ut över 10 kommuner i Stockholm genom 10 platsspecifika konstnärliga interventioner, dels är det ett forum för diskussioner om kulturarv, klimatet och digitala verktyg i konsten. Projektet har som mål att utforska vad som händer med vårt gemensamma kulturarv när vi står inför potentiellt omvälvande klimatförändringar. Vi vill genom konstens kraft, skapa nya mötesrum för samtal och uppmuntra alla de som tar del av projektet att engagera sig lokalt och regionalt i kulturarvsfrågor.

Södertälje konsthall har bjudit in Tobias Sjöberg att medverka i Eyelander. Utställningen i konsthallen är en del av detta.

Tobias Sjöberg, f. 1979, är utbildad på bildkonstakademin i Helsingfors, Goldsmiths i London och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hans arbete berör återkommande frågor kring våra samtida världsåskådningsperspektiv. Hur formar och omformar vi vår världsbild utifrån det helt självupplevda? Sjöberg arbetar med måleri, ofta med akvarell.