Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1979

Internationella motståndsmuseet
— ”Salvador Allende”
Grupputställning

Internationella motståndsmuseet
— ”Salvador Allende”
Grupputställning

Internationella motståndsmuseet
— ”Salvador Allende”
Grupputställning

Internationella motståndsmuseet
— ”Salvador Allende”
Grupputställning

Internationella motståndsmuseet
— ”Salvador Allende”
Grupputställning

Internationella motståndsmuseet
— ”Salvador Allende”
Grupputställning

Internationella motståndsmuseet
— ”Salvador Allende”
Grupputställning

Utställningar

1979

Internationella motståndsmuseet
— ”Salvador Allende”
Grupputställning

Omslag tidningen Vi nr 14, 6.4 1978 Kjartan Slettemark
Tidningsomslag från 1978

Ur arkivet, visades

01/12 – 06/01, 1980

Det Internationella motståndsmuseet ”Salvador Allende” är ett konkret uttryck for en hel världs solidaritet med Chiles folk som idag lever under trycket av Pinochets junta.
Konstnärer, fackliga organisationer, regeringar och akademiska institutioner i otaliga länder har gatt samman i en gemensam aktion som kommer att resultera i en samling av nutidskonst som saknar motstycke i bildkonstens historia.

Med denna in­ternationella manifestation vill man påminna om de fruktansvärda förhållanden som råder i Chile, skapa nya institutioner som stärker motståndet i och utanför Chile samt initiera nya faser i kampen for Chiles befrielse. På längre sikt blir denna samling, grundad på internationell solidaritet, den största av nutida konst i Latin­amerika och, ett viktigt bidrag vid återbyggandet av en demokratisk ordning i Chile.

Redan under Folkfrontens dagar skänkte konstnärer i hela världen verk till ett Museo de la Solidaridad – ett solidaritetsmuseum som var en hyllning till Allende och Chiles folk i den revolutionära befrielseprocessen. Vad som hänt med de verken efter kuppen 1973 vet ingen idag.

Initiativet till det nya motståndsmuseet har tagits av chilenare i exil, många bo­satta på Kuba, daribland Miria Contreras, Salvador Allendes personliga sekreterare, som leder och samordnar det internationella insamlingsarbetet. I Frankrike, Italien, Spanien, Mexico, Panama, Venezuela, Colombia och på Cuba har samlingar redan samman­ställts och visats medan insamlingen fortsätter i bl. a Canada, USA, Portugal, Alge­riet, Irak, Vietnam, Korea, lndien, Japan, Mongoliet, Laos, Sovjetunionen, DDR, Rumänien, Polen, Ungern, Bulgarian, Tjeckoslovakien och Jugoslavien.

Den svenska samlingen, som under mars – april visades på Moderna Museet i Stockholm och som nu visas under en månad på Södertälje konsthall är ett unikt initiativ i svenskt konstliv.
Den framför med stark kraft och vitalitet konstnärernas hyllning till Chiles folk och solidaritet med dess kamp for befrielse.

Konstnärer i utställningen:

Bertil Almlöf, Olle Baertling, Torsten Bergmark, Ola Billgren, Leif Bolter, Bengt Bockman, Lena Cronquist, Sten Eklund, Lars Englund, Öyvind Fahlström, Jörgen Fogelquist, John-e Franzén, Roj Friberg, Jan Erik Frisendahl, Gösta Gierow, Enno Hallek, Steffan Hallström, Lars Hillersberg, C O Hultén, Jan Håfstrom, Einar Höste, Mona Johansson, Hanns Karlewski, Ewert Karlsson, Lars Kleen, Olle Kåks, Ulla Larsson, Falke Lind, Sivert Lindblom, Lars Lindeberg, Lage Lindell, Berto Marklund, Bror Marklund, Lars Millhagen, K – G Nilsson, Bengt Nordenborg, Thelma Aulio Paananen, Karl- Axel Pehrson, Petter Pettersson, Ulf Rahmberg, Torsten Renqvist, Ulrik Samuelsson, Olof Sandahl, Philip von Schantz, Kjartan Slettemark, Nils G Stenqvist, Max Walter Svanberg, Per Svensson, Lasse Soderberg, Pär Gunnar Thelander, Peter Tillberg, Per Olof Ultvedt, Ulf Wahlberg, Hans Viksten, Henck Wognum, Jacques Zadig, Petter Zennström, Anders Åberg 

Demonstration i Södertälje