Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1968

Information
— sent 60-tal och 70-talets början
Av Södertälje kommun,

Information
— sent 60-tal och 70-talets början
Av Södertälje kommun,

Information
— sent 60-tal och 70-talets början
Av Södertälje kommun,

Information
— sent 60-tal och 70-talets början
Av Södertälje kommun,

Information
— sent 60-tal och 70-talets början
Av Södertälje kommun,

Information
— sent 60-tal och 70-talets början
Av Södertälje kommun,

Information
— sent 60-tal och 70-talets början
Av Södertälje kommun,

Utställningar

1968

Information
— sent 60-tal och 70-talets början
Av Södertälje kommun,

Ur arkivet, visades

07/01 – 30/12, 1972

Informationsutställningar sent 60-tal och 70-talets början

Södertäljes boendeservicekommitté bildades 1968 efter motioner i stadsfullmäktige. Kommitténs uppgift var att utreda möjligheterna till förbättrad boendeservice i existerande och kommande områden. Styrelsen framlade ett diskussions PM. Denna rapport boendeservice i Södertälje uppmanade medborgarna att tycka till. Man kunde antingen skicka in sina synpunkter eller ringa någon i styrelsen som varit generösa med att sätta ut sina telefonnummer i skriften. Detta var år 1971. I november 1970 hade man tidigare visat utställningen Samhället är ditt – Boendeproblem i dagens samhälle.

Under konsthallens tidiga historia fanns en vilja att visa rent samhällsorienterade utställningar utan inslag av konst. Utställningar som kan kopplas till de gamla folkhemsidealen – folkbildning, upplysning och medbestämmande. I skriften står att läsa:

 Rapporten vänder sig till:
-Södertäljebor i och utanför föreningar
-Förtroendevalda och tjänstemän i olika kommunala organ.

Det är vår förhoppning att Södertälje invånare ska engageras i denna diskussion som ytterst gäller hur vår framtida närmiljö ska utformas.

Ibland handlade det om samverkan, där konsthallen var en mindre aktör i sammanhanget. Under kriminalvårdsveckan i mars 1971 visades Vilgot Sjömans debattfilm om kriminalvården, NI LJUGER på Estrad. I Samarbete med ABF hade kulturnämnden engagerat tingsdomaren Sven Sigander för att presentera problemställningen före filmen, och som inledare för en diskussion efteråt. Det enda som finns dokumenterat i konsthallens arkiv förutom brevet som är undertecknad kulturnämnden, är en singel HALL-ååå! Nya kåkvisor med PELLE LINDBERG.

Under åren 1968 – 72 visades ett flertal utställningar i samma anda, med ren samhällsupplysning som syfte. Utställningar på teman kring polisen, trafik och miljö. För att nämna några: Utställning från statens trafiksäkerhetsverk 1968, Fiske på fritid-från behovsfiske till nöjesfiske 1969, Vår polis-Rikspolisstyrelsens vandringsexpo 1969, Trafik & Miljö-informationsutställning 1970, Tidig upptäckt av cancer räddar liv – Utställning från Socialstyrelsen i samarbete med Riksföreningen mot cancer 1970, Välja bädd – Stockholms Hemkonsulter 1971, Vad händer med Lina? 1972 (denna utställning får ett flertal uppföljningar 1973), Fjärrvärme i Södertälje 1972, Fritidsmiljö för skolbarn. En utställning från socialstyrelsen 1972…osv.

Efter 1972 börjar den här typen av utställningar mer eller mindre försvinna, för att ge plats till rena konstutställningar.

Källor: konsthallens arkivmappar, sammanställt av Anneli Karlsson