Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1999

Hjärtat sitter till vänster
— svensk konst 1964 - 1974
Grupputställning

Hjärtat sitter till vänster
— svensk konst 1964 - 1974
Grupputställning

Hjärtat sitter till vänster
— svensk konst 1964 - 1974
Grupputställning

Hjärtat sitter till vänster
— svensk konst 1964 - 1974
Grupputställning

Hjärtat sitter till vänster
— svensk konst 1964 - 1974
Grupputställning

Hjärtat sitter till vänster
— svensk konst 1964 - 1974
Grupputställning

Hjärtat sitter till vänster
— svensk konst 1964 - 1974
Grupputställning

Utställningar

1999

Hjärtat sitter till vänster
— svensk konst 1964 - 1974
Grupputställning

Ur arkivet, visades

04/09 – 17/10, 1999

Hjärtat sitter till vänster, svensk konst 1964-1974 var en konstutställning som först visades på Göteborgs konstmuseum mellan 7 mars 1998 till 30 maj samma år. Senare visades den på Konstens Hus i Luleå, Uppsala Konstmuseum och sist på Södertälje Konsthall 1999.

Utställningen som lånat sitt namn från Kjell Höglunds album med samma namn från 1975 men som ursprungligen är hämtad från en diktrad av Karl Vennberg, var sammanställd av konstnärerna Ulf Kihlander och Ola Åstrand och var det första stora retrospektiva utställningen med svensk konst från 1960- och 1970-talet.

På vernissagen genomförde Kjartan Slettemark sin pudelperformance. Sista dagen av utställningen på Göteborgs konstmuseum genomfördes en konsert i Näckrosdammen med bland andra Träd, Gräs och Stenar, Älgarnas trädgård (som återuppstod för dagen) och Hansson & Karlsson som avslutade dagen.

Till utställningen gjordes även en katalog där redaktionen, förutom Kihlander och Åstrand bestod av galleristen Bo A. Karlsson.​

Medverkande konstnärer:

Kerstin Abram-Nilsson
Maria Adlercreutz
Channa Bankier
Beck & Jung
Dick Bengtsson
Mats G. Bengtsson
Ola Billgren
Karl Olov Björk
Rolf Börjlind
Anders Carlsson
Moki Cherry
Peter Dahl
Carl Johan De Geer
Marie-Louise Ekman
Cilla Ericsson
Hans Esselius
Öyvind Fahlström
Roj Friberg
Karin Frostensson
Claes Hake
Jarl Hammarberg
Lars Hillersberg
Bo Hultén
Ida Iascson
Sture Johannesson
Robert Jäppinen
Hanns Karlewski
Bruno Knutman
Ulla Larson
Beth Laurin
Ralph Lundsten
Jan Manker
Sture Nilsson
Åke Nilsson
Gerhard Nordström
Ulf Rahmberg
Carsten Regild
Gösta Sillén
Anna Sjödahl
Monica Sjöö
Kjartan Slettemark
Birgit Ståhl-Nyberg
Lena Svedberg
Jan Ternald
Christer Themptander
Gunnar Thorén
Peter Tillberg
Leif Tjerned
Ulf Wahlberg
Ulla Wiggen
Jacques Zadig
Anders Åberg
Barbro Östlihn