Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2014

Härligheter
— Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2
Grupputställning

Härligheter
— Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2
Grupputställning

Härligheter
— Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2
Grupputställning

Härligheter
— Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2
Grupputställning

Härligheter
— Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2
Grupputställning

Härligheter
— Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2
Grupputställning

Härligheter
— Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2
Grupputställning

Utställningar

2014

Härligheter
— Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2
Grupputställning

Bild: Camilla Holmqvist ”Ögon”, akryl och tusch på duk. 180×200 cm.

Ur arkivet, visades

08/03 – 26/04, 2014

Detta var den andra utställningen konsthallen visade i samarbete med ateljé inuti. Den första med titeln Outsider Art visades 2005.  Vid utställningen Härligheter hade verksamheten utvecklats till två konstverkstäder. Konstnärer från båda verkstäderna representerades i konsthallen. Urvalet av verk gjordes i samarbete med verksamheterna.

Intendent/konstpedagogen Maarit Nilsson Polet beskriver hur titeln växte fram: -Vid ett besök gav upplevelsen av Inutikonstnärernas ateljéer en lustfylld och härlig känsla i en annars så grå höstdag. Där föddes idén till utställningens titel.  Och vidare –Härligheter. Utifrån titeln associerade jag vidare till de världar inom vilka konstnärerna skapar. Tillsammans med de konstnärliga handledarna på inuti konstaterade vi att också ordet ärligheter gömmer sig i titeln. Vilket är viktigt att framhålla för förståelsen av det allvar med vilket konstnärerna skapar.

Inuti är en stiftelse vars ”…ändamål är att befrämja den konstnärliga och kreativa begåvningen hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller personer inom autismspektrumet.” De två sociala arbetskooperativen drivs av konstnärer och handledare. Verksamheten är utåtriktad, i samarbete med företag, föreningar yrkesverksamma konstnärer, konstinstitutioner och museer med flera.

”Inutikonstnärererna arbetar inom olika konstnärliga områden med tekniker, material och metoder anpassade för var och en. Det ger förutsättningar för ett självständigt skapande. Inuti ger möjlighet att utveckla ett eget konstnärskap.”

Inuti ingår i flera nationella och internationella nätverk.

Invigningen av KUL FÖR DIG OCH MIG-festivalen som då firade 20 års-jubileum sammanföll med vernissagen för Härligheter. ”Ett av festivalens mål är att göra det offentliga kulturella rummet tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.” Konsthallen hade sedan festivalens början deltagit, och då främst med den konstpedagogiska delen. Utställningen invigdes av Maria Ericson f.d. projektledare för festivalen.

Källor: Konsthallens folder: Om utställningen Härligheter citat: Maarit Nilsson Polet intendent/konstpedagog samt text i foldern från ateljé inuti citat: Anneli Aaltonen Krantz, Peter Kinny, Lotte Nilsson Vällimaa, sammanställt: Anneli Karlsson.