Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2004

Här e vi!
Grupputställning

Här e vi!
Grupputställning

Här e vi!
Grupputställning

Här e vi!
Grupputställning

Här e vi!
Grupputställning

Här e vi!
Grupputställning

Här e vi!
Grupputställning

Utställningar

2004

Här e vi!
Grupputställning

Ur arkivet, visades

20/03 – 29/05, 2004

10 års stipendiater ur Gerd Kern och Per Drougges minnesfond.
Konst, litteratur, dans, musik av ett ungt Kultursödertälje (de var mellan 20 och 30 när de fick stipendiet.) Samt en presentation av Per Drougge och Gerd Kern och deras gärning i Södertäljes kulturliv. Samarr: Gerd Kerns och Per Drougges minnesfond.