Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2017

Gränslös Grafikfestival
Grupputställning

Gränslös Grafikfestival
Grupputställning

Gränslös Grafikfestival
Grupputställning

Gränslös Grafikfestival
Grupputställning

Gränslös Grafikfestival
Grupputställning

Gränslös Grafikfestival
Grupputställning

Gränslös Grafikfestival
Grupputställning

Utställningar

2017

Gränslös Grafikfestival
Grupputställning

Gränslös Grafikfestival
Gränslös Grafikfestival

Ur arkivet, visades

25/08 – 23/09, 2017

GRÄNSLÖS GRAFIKFESTIVAL 

Medverkande konstnärer: Hans Asplund, Mats Blomqvist, Shabnam Faraee, Soud Habbi, Ritva Hansson, Rami Khoury, Fia Kvissberg, Jan Manker, Ulrika Moberg, Göran Pettersson, Maud Probst, Olof Sandahl, Vartanoush Sarkis, Nidal Sawas och Knut Stahle.

GRÄNSLÖS GRAFIKFESTIVAL är ett samarbete mellan Södertälje konsthall, Grafikens Hus, Galleri Kretsen/Södertälje Konstnärskrets, Saltskog gård.

Människan har i årtusenden skurit, repat och ristat i olika underlag för att skapa tecken och avbildningar. Grafiska tekniker är gränslösa då hantverket användes över hela jorden av konstnärer för att skapa bilder. Gränslös Grafikfestival tar avstamp i 15 konstnärer med olika bakgrund och tillhörandes vitt skilda konstnärliga skolor som under en sexmånadersperiod träffats på Södertälje Konstnärskrets för att arbeta med grafik, undersöka dess potentiella gränslöshet samt utbyta erfarenheter.

Med olika bakgrunder, förkunskaper och relationer till de grafiska teknikerna har konstnärerna genom parollen ’gränslöshet’ arbetat tillsammans med vår samtids gränsdragningar som sammanhållande tema. Gränslösheten syns i konstnärernas samarbeten och utforskande av personliga och konstnärliga gränser, men också i diskussioner om bland annat statsgränser, avstånd och distans.

Även om konsten är gränslös och kan flöda fritt så är den värld vi lever i alltjämt kontrollerad av gränser. Knut Stahle ställer ut sitt projekt In-betweenia där han genomför en grafisk studie i hur man bygger en nation. En flagga är inte något som bara existerar: den är gjord. Hur kan territoriella gränser – även om de är i mitten av ingenstans –  utanför nationsgränser och på internationellt vatten – utformas med hjälp av visuella tecken?

Gränslös Grafikfestival invigs fredagen den 25 augusti i samband med Södertäljefestivalen, med öppning i Södertälje Konsthall kl. 12-13, konstnärssamtal och en öppen workshop mitt i stan. Verken som producerades under projektet presenteras i en utställning i Södertälje Konsthall tillsammans med verk av Knut Stahle 25 augusti – 23 september. Öppettider: tisdag – fredag 9-19 och lördag 11-16. Måndagar och söndagar stängt.

Medverkande konstnärer: Hasse Asplund, Mats Blomqvist, Shabnam Faraee, Soud Habbi, Ritva Hansson, Rami Khoury, Fia Kvissberg, Jan Manker, Ulrika Moberg, Göran Pettersson, Maud Probst-Rönnbom, Olof Sandahl, Vartanoush Sarkis, Nidal Sawas och Knut Stahle.

Curatorer: Ulrika Flink och Sarah Guarino Florén

PROGRAM

25/8 kl. 12-13 Vernissage för utställningen Gränslös Grafikfestival i Södertälje konsthall tillsammans med alla konstnärer och curatorer som berättar om processen och visar runt i utställningen. Vernissagen är öppen för alla.

25-27/8 Prova på grafik under Södertäljefestivalen i Grafiktältet på Storgatan vid hörnet till Garvaregatan. Öppettider fr 12-20, lö 10-20, sö 10-16.

26-27/8 Öppna visningar av grafikverkstan på Södertälje Konstnärskrets lö-sö kl 12-16. Gamla Flickskolan Orionkullen, Västra Kanalgatan 2.

14/9 Konstnärssamtal med Jan Manker, Nidal Sawas, Maud Probst-Rönnbom och Hasse Asplund kl. 17:30 i Södertälje konsthall, Lunagallerians mellanplan.

21/9 Konstnärssamtal med Knut Stahle kl. 17:30 i Södertälje konsthall, Lunagallerians mellanplan.