Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1971

Grafik Storstockholm Söder
— samt Dick Bixby
Grupputställning

Grafik Storstockholm Söder
— samt Dick Bixby
Grupputställning

Grafik Storstockholm Söder
— samt Dick Bixby
Grupputställning

Grafik Storstockholm Söder
— samt Dick Bixby
Grupputställning

Grafik Storstockholm Söder
— samt Dick Bixby
Grupputställning

Grafik Storstockholm Söder
— samt Dick Bixby
Grupputställning

Grafik Storstockholm Söder
— samt Dick Bixby
Grupputställning

Utställningar

1971

Grafik Storstockholm Söder
— samt Dick Bixby
Grupputställning

Ur arkivet, visades

19/11 – 19/12, 1971

Det skickades inför utställningen ut ett trettiotal inbjudningar till konstnärer i Södra Storstockholmsområdet. Var och en var välkommen att medverka med 3 – 6 grafiska blad. En del av de handskrivna svarsbreven finns bevarade i konsthallens arkiv. Helga Henschen frågar om hon kan medverka med några affischer istället. Hon var vid den här tiden bosatt i kyrkskolan i Nykvarn, som då tillhörde Södertälje. (se brev).

Utställningen landade på ett åttiotal grafiska verk av femton deltagande konstnärer. I katalogen står att läsa:

”De femton representerar här ingen sammanslutning utan har endast det gemensamt att de har sin dagliga gärning i Stockholms södra omnejd. Utställningen vill ge en aning om vilken bredd grafiken i dag har, de olika tekniska förfarandena är nästan lika många som motiv och ämnen är varierade.”.

Det är Englert vars serigrafier bär titlar som vittnar om ett politiskt engagemang som ”Hednafolkets stund”. (Hes.30:3) ”Så länge det finns kärnvapen i lager finns det risk för kärnvapenkrig”. En av Helga Henschens signerade affischer heter ”Stöd Indokinas folk. Andra bilder vittnar om vardagliga händelser eller skildrar svensk lantlig idyll som Yngve Svedlunds torrnålsgravyrer ”Smedjan i Bäckebo”, ”Lövad skrinda”, Svenses kor” eller Thelma Aulio-Paananens etsning ”Dambastu”.

Konstnärerna blir uppmanade av konsthallens utställningsamanuens Ingvar Claeson att sätta låga priser, så det blir en bra försäljning. Priserna kommer att ligga i ett ungefärligt spann mellan 100-300 kronor.

Som medutställare har man bjudit in Dick Bixby från London som visar färglitografier.

”Dick Bixby är lika mycket forskare som konstnär. Hans bakgrund som biolog ger hans bilder hög giltighet; han ägnar en väsentlig del av sitt intresse åt att i mekaniska termer beskriva de emotionella element som styr våra beteenden och attityder.”.

Deltagarna i utställningen var: Bertil Almlöf, Thelma Aulio-Paananen, Lenny Clarhäll, Bertil Englert, Leif Ericson, Birger Forsberg, Sixten Haage, Margareta Hellman, Helga Henschen, Walter Huber, Björn von Rosen, Inger Rosengren, Olof Sandahl, Yngve Svedlund, Torbjörn Zetterholm samt Dick Bixby.

Källor: konsthallens arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson