Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2000

Fem konsthantverkare
— Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg
Grupputställning

Fem konsthantverkare
— Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg
Grupputställning

Fem konsthantverkare
— Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg
Grupputställning

Fem konsthantverkare
— Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg
Grupputställning

Fem konsthantverkare
— Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg
Grupputställning

Fem konsthantverkare
— Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg
Grupputställning

Fem konsthantverkare
— Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg
Grupputställning

Utställningar

2000

Fem konsthantverkare
— Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg
Grupputställning

Ur arkivet, visades

17/06 – 26/08, 2000

Gösta Grähs, Mikael Löfström, Jin-Sook So, Tore Svensson, Eva Ullberg