Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2017

Family First
Grupputställning

Family First
Grupputställning

Family First
Grupputställning

Family First
Grupputställning

Family First
Grupputställning

Family First
Grupputställning

Family First
Grupputställning

Utställningar

2017

Family First
Grupputställning

Utställningsaffisch

Ur arkivet, visades

07/10 – 12/11, 2017

Hur skapar vi familj idag?

Som ett samhälle i miniatyr speglar familjen det omgivande samhällets maktförhållanden och behov. Familjen som levande organism påverkar i sin tur det den värld den är skapad ur. Studerar vi de familjer vi har omkring oss kan vi möjligtvis få en aning om vart samhället är på väg, och vilka förändringar som stundar. Alternativa familjebildningar som bryter mot rådande normer framträder tydligt och gör oss medvetna om de familjer vi inte reagerar på, den osynliga normens familj.

I och med Family First önskar vi bredda och fördjupa diskussionerna och möjligheterna till familjevarande, i en tid när konservativa krafter vill dra åt snaran och hänvisar till en så kallad ”ursprunglig” men i allra högsta grad tillfällig och konstruerad bild av vad familjevarande är och skulle kunna vara.

Genom att dyka ned i den konstnärliga myllan tar Family First tempen på familjen, eller snarare på hur familjevarandet kommer till uttryck i konsten idag. 

Medverkande konstnärer: Sofia Ekström, Sara Elgeholm, Ingela Ihrman, Anna Linder, Joanna Lombard, Andreas Mangione, Max Ockborn, Leif Ockborn, Paula Urbano, Sissel Wibom, Ruben Wätte, Studio Ankh