Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1996

Elevutställning
Grupputställning

Elevutställning
Grupputställning

Elevutställning
Grupputställning

Elevutställning
Grupputställning

Elevutställning
Grupputställning

Elevutställning
Grupputställning

Elevutställning
Grupputställning

Utställningar

1996

Elevutställning
Grupputställning

Ur arkivet, visades

10/02 – 10/03, 1996

Avgångselever från Täljegymnasiets estetiska program, gren konst och formgivning