Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1973

Egyptiska bilder
Av Oscar Reutersvärd,

Egyptiska bilder
Av Oscar Reutersvärd,

Egyptiska bilder
Av Oscar Reutersvärd,

Egyptiska bilder
Av Oscar Reutersvärd,

Egyptiska bilder
Av Oscar Reutersvärd,

Egyptiska bilder
Av Oscar Reutersvärd,

Egyptiska bilder
Av Oscar Reutersvärd,

Utställningar

1973

Egyptiska bilder
Av Oscar Reutersvärd,

Bild Oscar Reutersvärd

Ur arkivet, visades

07/04 – 20/05, 1973

Konstprofessorn och konstnären Oscar Reutersvärd kom att uppmärksammas relativt sent som konstnär. Han var tidig att anamma det abstrakta formspråket, och det sägs att han nekades tillträde till konstakademin då hans insända provarbeten var nonfigurativa. Han studerade konst i Paris för Fernand Léger. Otte Sköld och Otto G. Carlsund nämns även som några viktiga lärare.

De bilder som visades i denna utställning tar avstamp i den forskning Reutersvärd bedrivit inom den egyptiska bildkonsten och dess samband med egyptiska sagor. På konsthallen visades samtidigt Protest från Paris och Lina utställningen. I maj 1973 deltog Reutersvärd även i utställningen Konstruktivt på Södertälje konsthall. I en ännu tidigare utställning på Södertälje konsthall Skåne Nu 1970 väckte Reuterswärd starka reaktioner. En besökare skrev en insändare i lokaltidningen med rubriken ”samlag i konsthallen” undertecknad ”familjefar och skattebetalare”. Personen upprördes över de närgångna scenerna.

Källor: konsthallens arkivmapp, konstnärslexikonet Amanda, sammanställt av Anneli Karlsson.

Brev Oscar Reutersvärd

Transkriberad text:

Lundaprofessor visar erotiska bilder på Värmlands museum

Värmlands museum inleder vårsäsongens utställningsverksamhet med visningen av en omfattande serie egyptiska bilder med kärleksmotiv av professor Oscar Reutersvärd. Reutersvärd är ingen nybörjare som konstnär. Han har sedan 30-talet kombinerat sirna lärda forskningar – bl.a. i fransk impressionism – med ett konstskapande som legat i främsta rummet kvalitativt, när det gäller svenskt avantgarde. Han är en av våra första abstrakta målare, och det sägs att han nekades tillträde till Konstakademin eftersom hans insända provarbeten var nonfigurativa. Sin konstnärliga utbildning har han i stället fått under Otte Sköld, i Paris och – kanske betydelsefullast – under Otto G. Carlsund.

Det var först tämligen sent hans eget konstskapande kom att uppmärksammas. Mest kända är hans abstrakta skulpturer, där han upphäver tyngdkraften i stavar eller kättingar, som i accelererande tempo lyfter sig upp i rymden. Sina konstnärliga tankar han· formulerat i berömda ”definitioner”, där ofta det abstrakta formspråket hyllas.

De arbeten son visas på museet och som kallas ”Egyptiska kärleksmöten” har ringa likhet ned vad vi tidigare sett av Reutersvärd. Figurationen är mycket markant även om stiliseringen drivits långt. Utställningen har underrubriken: Gudar möter gudar, gudar möter dödliga, dödliga möter dödliga. De möten som avses är betonat erotiska situationer.

Reutersvärd har under sin tid som docent ägnat djupgående forskningar åt bl.a.  den egyptiska bildkonsten och dess samband ned egyptiska sagor. I dessa har han funnit ett material av erotisk art som – av vad vi nu vet – inte omarbetats i bild. I de akvarellerade tuschteckningar, som nu ställs ut, har Reutersvärd sökt i bild fånga händelser de egyptiska sägnerna berättar om. Här möter vi sjakalgudar, åsnegudar, faraoner och haremsväktare inbegripna i ”möten”. Stilistiskt utgår Reutersvärd från det egyptiska måleriet och vi finner den egyptiska egenheter med omväxlande en-face och profil i figurframställningen. Tydlighetsprincipen har tillämpats även när det gäller framställningen av de olika handlingarnas art. Vid professor Reutersvärds utställning i Uppsala förra året skrev estetikdocent Teddy Brunius om visningen: ”Första intrycket är naturligtvis att denne statsanställde professor vid ett kungligt universitet har vågat göra skandal. Man tycker sig sällan ha sett något så anstötligt, men sedan mildras tumultet i medvetandet. Man ser omsorgen, lagbundenheten, konsekvensen i dessa egyptiska bilder. Det är paradoxen mellan kärlekshandling och lagbundhet mytoppfyllande som intresserar Oscar Reutersvärd och betraktaren. Kärleken blir en hög offerhandling”.