Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2016

Double
Av Gunilla Leander, Gunilla Wiel-Svensson,

Double
Av Gunilla Leander, Gunilla Wiel-Svensson,

Double
Av Gunilla Leander, Gunilla Wiel-Svensson,

Double
Av Gunilla Leander, Gunilla Wiel-Svensson,

Double
Av Gunilla Leander, Gunilla Wiel-Svensson,

Double
Av Gunilla Leander, Gunilla Wiel-Svensson,

Double
Av Gunilla Leander, Gunilla Wiel-Svensson,

Utställningar

2016

Double
Av Gunilla Leander, Gunilla Wiel-Svensson,

Bild

Ur arkivet, visades

27/08 – 09/10, 2016

Med hjälp av måleri, fotografi, video och ljud ställde de båda konstnärerna frågor om hur tillvaron tolkas. Double, en utställning om det tvetydiga i tillvaron, om perceptionens betydelse. De båda konstnärerna förklarar bakgrunden till idén.
-Vi har sett att det finns beröringspunkter utifrån de frågor vi båda arbetar med och har därför kring dessa fört samtal om perceptionens betydelse för hur människan ser och hör.
Hur vi mottar, kodar och bearbetar sinnesintryck och information och utifrån detta skapar en meningsfull enhet.

-Hur kan olika människor se samma sak och ändå återberätta helt olika saker? Detta är något som fascinerar oss båda. Hur vi människor läser in olika betydelser i det vi ser och upplever, utifrån var och ens historia och bagage.

I Gunilla Leanders videoverk, fotografier och ljudverk ställs frågor kring vad våra kroppar och röster förmedlar. I ett av videoverken möter vi en ung man med bar överkropp. Han byter ansiktsuttryck. Det bryts av en negativ bild. Ett nytt känsloläge samtidig som han sträcker ut handen i samma återupprepande position. Ett verk som skapade diskussioner hos betraktarna. Hur olika vi kan uppleva ett uttryck, eller om den öppna handen rent av skapar förvirring då ögonen säger något annat. Att uppleva någon som pålitlig kan för en annan väcka känslan att vilja fly.
I Relaxation news – ett ljudverk läser en kvinna upp nyheterna. Besökaren kunde slå sig ner i en vilstol med parasoll, sätta på sig hörlurar med avslappnande musik men vad är det vi hör egentligen? Högst påtagligt eller obehagligt kommer världen inpå. Det vi hör eller matar in i våra medvetande varje dag slentrianmässigt, eller med eller utan reflektion.

I Gunilla Wiel-Svenssons målningar i mindre format som visades på konsthallen skedde en lätt förskjutning i bilder placerade intill varandra. Historien tar en ny riktning ”Blicken och den fotografiska bilden tagen i ett ögonblick, ser och återger en autentisk sekund. Där tar början form, med en mängd ingångar och tvetydigheter. Ett utsnitt en plats, vad återspeglar den, vad ser och reflekterar man, vad återberättas? Vad händer i, emellan eller utanför bilden?… Vi ser, sedan inser vi vad vi såg eller inte såg. Hur mottagliga är vi av det vi ser och uppfattar och vems berättelse får gälla?”. Med kameran som skissblock har hon genomsökt olika miljöer, skapat dessa förskjutningar som sedan genomförts som målningar. I installationen Sight fångar ögonblicket ett isflak. Vatten droppar långsamt ner i en bassäng på konsthallens golv. Isflaket med smulad frigolit och byggsopor, ger en kedja av tankar. Är det vackert eller fult. Hon ställer sig frågan -Vad händer mellan öga och samtida frågor? En sannsyn eller synvilla?

Källor: utställningsfoldrar, citat ur texter av Gunilla Leander och Gunilla Wiel-Svensson. Sammanställt: Anneli Karlsson.