Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2003

Dessa landskap
Av Juan Castillo, Maria Udriot, Juan Carlos Peirone, Peter Dacke,

Dessa landskap
Av Juan Castillo, Maria Udriot, Juan Carlos Peirone, Peter Dacke,

Dessa landskap
Av Juan Castillo, Maria Udriot, Juan Carlos Peirone, Peter Dacke,

Dessa landskap
Av Juan Castillo, Maria Udriot, Juan Carlos Peirone, Peter Dacke,

Dessa landskap
Av Juan Castillo, Maria Udriot, Juan Carlos Peirone, Peter Dacke,

Dessa landskap
Av Juan Castillo, Maria Udriot, Juan Carlos Peirone, Peter Dacke,

Dessa landskap
Av Juan Castillo, Maria Udriot, Juan Carlos Peirone, Peter Dacke,

Utställningar

2003

Dessa landskap
Av Juan Castillo, Maria Udriot, Juan Carlos Peirone, Peter Dacke,

Bild på målning

Ur arkivet, visades

15/11 – 11/01, 2004

Bakom den gemensamma titeln ”dessa landskap” står tre konstnärer och en arkitekt: Maria Udriot, Juan Castillo, Juan Carlos Peirone och Peter Dacke.

Landskap – ett ord som i förstone inte tycks behöva någon definition, men som visar sig kunna rymma många betydelser: landskap med vissa kulturella särdrag; landsbygdsområde med karakteristisk natur; själens landskap, det inre landskapet; barndomens och minnenas landskap, drömmarnas. När ordet används som titel på en utställning kan det dessutom väcka associationer till ”landskap i olja”. Det lilla ordet ”dessa” i titeln är inte oviktigt. Tillsammans markerar de båda orden att utställningen rymmer ovän­tade tolkningar av landskap, också abstrakta och odefinierbara. Genom ordet ”dessa” antyds också att de fyra utställarna valt att skildra helt olika landskap – i utställningen möter oss de individuella projekten med full tydlighet.

Maria Udriots barndomsupplevelser i morföräldrarnas hus i Argentina, Juan Carlos Peirones antipodprojekt och Peter Dackes minnens ljudlandskap samt Juan Castillos aktuella installation med medmänniskan i centrum. Det är med stor förväntan vi hälsar de fyra konstnärerna välkomna till Lunds konsthall. Vi tackar dem varmt för allt gott samarbete inför utställningen. Till författarna av katalogtexterna och översättarna, vill jag framföra ett varmt tack.

Cecilia Nelson

Lunds Konsthall maj 2003