Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2013

CHILE, CHILE…
— konst ur Södertälje kommuns konstsamling
Grupputställning

CHILE, CHILE…
— konst ur Södertälje kommuns konstsamling
Grupputställning

CHILE, CHILE…
— konst ur Södertälje kommuns konstsamling
Grupputställning

CHILE, CHILE…
— konst ur Södertälje kommuns konstsamling
Grupputställning

CHILE, CHILE…
— konst ur Södertälje kommuns konstsamling
Grupputställning

CHILE, CHILE…
— konst ur Södertälje kommuns konstsamling
Grupputställning

CHILE, CHILE…
— konst ur Södertälje kommuns konstsamling
Grupputställning

Utställningar

2013

CHILE, CHILE…
— konst ur Södertälje kommuns konstsamling
Grupputställning

Bild av affisch på Chile

Ur arkivet, visades

06/09 – 25/10, 2013

CHILE, CHILE…

är en utställning med konst ur Södertälje kommuns konstsamling. Vi vill uppmärksamma 40-årsminnet av statskuppen i Chile 1973. Den 11 september 1973 störtades president Salvador Allende och den folkvalda chilenska regeringen.

En militärjunta tog makten. Även den från Chile avlägsna staden Södertälje påverkades av händelserna. Människor på flykt undan den nya regimen kom hit, för att stanna en kortare tid eller för gott. De konstverk vi valt ur samlingen representeras av Jørgen Buch, Roj Friberg, Juan Castillo, Maria Gaete Gwynne, Carlos Hermosilla Alvarez, Roberto Matta, Rolando Perez, Olof Sandahl och Hector Siluchi.

I utställningen ingår även en del inlånat material samt trycksaker från tiden.