Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2024

Canto General
Av Camila Manuelsdotter Pino▪️Thea Olivares Widerström▪️Rolando Pérez ▪️Cristian Quinteros Soto,

Canto General
Av Camila Manuelsdotter Pino▪️Thea Olivares Widerström▪️Rolando Pérez ▪️Cristian Quinteros Soto,

Canto General
Av Camila Manuelsdotter Pino▪️Thea Olivares Widerström▪️Rolando Pérez ▪️Cristian Quinteros Soto,

Canto General
Av Camila Manuelsdotter Pino▪️Thea Olivares Widerström▪️Rolando Pérez ▪️Cristian Quinteros Soto,

Canto General
Av Camila Manuelsdotter Pino▪️Thea Olivares Widerström▪️Rolando Pérez ▪️Cristian Quinteros Soto,

Canto General
Av Camila Manuelsdotter Pino▪️Thea Olivares Widerström▪️Rolando Pérez ▪️Cristian Quinteros Soto,

Canto General
Av Camila Manuelsdotter Pino▪️Thea Olivares Widerström▪️Rolando Pérez ▪️Cristian Quinteros Soto,

Utställningar

2024

Canto General
Av Camila Manuelsdotter Pino▪️Thea Olivares Widerström▪️Rolando Pérez ▪️Cristian Quinteros Soto,

Bild: Cristian Quinteros Soto: Canto Soto Salinas (2024)

Ur arkivet, visades

27/01 – 09/03, 2024

Utställningen sätter samman fyra vitt skilda berättelser med olika erfarenheter från den chilenska diasporan. Södertälje konsthall har i sin 50-åriga historia visat många utställningar med konstnärer verksamma i sammanhang av transition, migration, nya geografiska platser, eller erfarenheter från fjärran länder, landsändar och världsdelar. Titlar som Kubanska målare, Två Belgiska konstnärer, Norrbottningar, Ungt Norge, Afro Art, 5 Kubaner och Invandrare utställer finner vi i en snabb sökning i konsthallens arkiv- det vittnar om ett stort intresse för internationell konst och kultur – Södertälje som en plats i världen.

Utställningen Internationella motståndsmuseet 1978 tog avstamp i solidaritet med Chiles sak – diktatorn Augusto Pinochets våld mot politiska motståndare väckte avsky och lade grunden till en internationell solidaritetsrörelse också inom konsten. Många politiska flyktingar kom till Sverige som följd av våldet och förföljelserna i hemlandet, och flera av dem har bidragit starkt till svenskt samhälls- och kulturliv. Rolando Peréz deltog i utställningen 1978, han kom till Södertälje efter kuppen. Rolando Pérez har visats många gånger i konsthallen och är välkänd för Södertäljepubliken. Han har arbetat som konstnär och betytt mycket för generationer av barn och vuxna som han generöst delat med sig av sitt konstnärskap till. Installationen han visar i denna utställning är en värld av fantasifulla figurer, loppisfolket. Vilka är de? Rolando Peréz har samlat gamla träföremål på olika loppmarknader. Slevar, klockhus, träskor och delar av möbler. Nu står de där i väntan på att åter komma i bruk. Rolando Pérez vill förlänga deras existens i en ny, förändrad och lekfull skepnad. Rolando Pérez deltog också i den uppföljande utställningen Internationella motståndsmuseet 1978 – 2020 nästan 50 år efter det första motståndsmuseet, där konsthallen grävde djupt i arkivet- och i denna uppföljande utställning deltog även Cristian Quintero Soto med ett fotografiskt verk som är grunden till hans deltagande i denna utställning. Inför 50-årsdagen av kuppen den 11 september 2023 återvände Cristian Quinteros Soto till Chile. Hernán Soto Gálvez, Cristians morfar, försvann 1977 under diktaturen i Chile. Hans mormor Graciela Salinas, letade efter honom över hela världen. 1989 avslutades diktaturen, men morfadern var fortfarande försvunnen. Från sin resa i höstas hem till Väsby hade Cristian filmmaterial till den film där han återförenar sina morföräldrar i en vacker drömsk installation som presenteras i konsthallen.

Canto General är en lånad titel till utställningen från en diktsvit av den chilenske poeten och nobelpristagaren Pablo Neruda. Neruda eftersträvar att skildra hela den spanskamerikanska världens liv, kultur och historia från förcolumbiansk tid till nutid i detta storslagna verk. Thea Olivares Widerström studerar på Konstfack och visar måleri i utställningen. Målningarna här är ett försök att släppa tanken och låta kroppen få agera med penseln som ramverk- som snuddar vid något heligt och sakralt. Camila Manuelsdotter Pino arbetar med att fläta samman olika medium för att gestalta ett mellanförskap av att vara latina och svensk. Hon har också ett intresse för makten ord besitter och av de dolda berättelser vi har omkring oss. I verket Tack till min närvarande invandrarpappa visar Camila Manuelsdotter Pino hur ord lätt förskjuter innehåll och blir viktiga att manifestera.  Verket är en del i Camila Manuelsdotter Pinos sökande efter Latinamerika i Sverige.

Maja-Lena Molin, konstnärlig ledare Södertälje konsthall

Foto: Fredrik Sederholm

Ladda ner utställningskatalog här (dubbelklicka)

Bild: Ur Video Chile 1973-2023

Program:
Lördag 27 januari vernissage Canto General.

Kl 13. Invigning och presentation av utställningen. Camila Manuelsdotter Pino, Thea Olivares Widerström, Rolando Pérez och Cristian Quinteros Soto berättar om sina konstverk. Maja-Lena Molin, konstnärlig ledare Södertälje konsthall hälsar välkommen.

Lördag 3 februari kl 13
Det som har skett kan jag inte glömma-Arpilleras i exil av Cecilia Valdés och Salvador Allende-kommitténs ateljé.

Samtal med Anais Constantino Figueroa och Camila Manuelsdotter Pino om det traditionella textilarbetet arpilleras och dess influenser i samtidens konst och uttryck.

Anais Constantino Figueroa är curator och konstvetare och har bl.a fördjupat sig i Cecilia Valdés arbete med Salvador Allende-kommitténs arbete i Södertälje. Camila Manuelsdotter Pino är en av de medverkande konstnärerna i utställningen Canto General och inspireras av arpilleras som uttryck och konstform. Samtal och bildvisning av arpilleras ur Södertälje konsthalls samlingar. Pågår ca 60 min.

Lördag 24 februari kl 12 och kl 14
Video Chile, 1973–2023

Filmprogrammet samlar konstutövare från olika generationer med kopplingar till Chile. I sina verk förhåller de sig på ett eller annat sätt till minnet och erfarenheterna av statskuppen 1973 samt till dess efterdyningar.

Filmprogrammet är curerat av André Córdova Rudstedt och Ricard Estay.

Medverkande: Annie Andersson, Angela Bravo, Paola Bruna, Juan Castillo, André Córdova Rudstedt, Emma Dominguez, Ricard Estay, Gorki Glaser-Müller, Leandro Netzell Cerón, Patricio Salinas och Villiam Törngren González.

Filmerna visas efter varandra i ett program på cirka en och en halv timme.

Onsdag 28 februari kl 14
Kampen för freden och mänskliga rättigheter
Visning av den offentliga konsten

Visning av brigadmålningen Kampen för freden och mänskliga rättigheter, ett permanent offentligt verk på Turingebrons norra bropelare.
Aliro Delgado Fuentealba, konstnär, visar och berättar om målningen.

Brigadmålning är en stil som utvecklades i Latinamerika under 1960- och 70-talet. I denna målning finns författaren och nobelpristagaren Gabriela Mistral, poeten och nobelpristagaren Pablo Neruda och vissångaren och poeten Victor Jara avbildade. Välkommen att ta del om berättelsen kring verket som funnits på Turingebrons bropelare i fyrtio år. Medverkande i uppförandet: Alira Delgado Fuentalba, Cecilia Rojas Castro, Bladimir Romero, Raúl Romero, José Cerda och Carlos Cerda.

Originalet uppfört 1983. Återuppförd 2017.

Samling i konsthallen. Vi ser flertalet offentliga verk längs vägen. Visningen tar ca 60 min.

Bild: Kampen för freden och mänskliga rättigheter. Brigadmålning. (Detalj)