Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1972

Jacob Bornfriend och Albert Harris
Av Jacob Bornfriend, Albert Harris,

Jacob Bornfriend och Albert Harris
Av Jacob Bornfriend, Albert Harris,

Jacob Bornfriend och Albert Harris
Av Jacob Bornfriend, Albert Harris,

Jacob Bornfriend och Albert Harris
Av Jacob Bornfriend, Albert Harris,

Jacob Bornfriend och Albert Harris
Av Jacob Bornfriend, Albert Harris,

Jacob Bornfriend och Albert Harris
Av Jacob Bornfriend, Albert Harris,

Jacob Bornfriend och Albert Harris
Av Jacob Bornfriend, Albert Harris,

Utställningar

1972

Jacob Bornfriend och Albert Harris
Av Jacob Bornfriend, Albert Harris,

Ur arkivet, visades

04/03 – 09/04, 1972

De båda konstnärerna hade inte möjlighet att komma till utställningen på konsthallen. Två handskrivna brev till konsthallens intendent Ingvar Claeson skickades från Jacob Bornfriend.